double arrow

Хімічна рівновага. Принцип Ле – ШательєНеоборотні реакції після завершення реакції не можуть утворювати вихідні речовини Zn + 2HNO3 ® Zn (NO3)2 + H2. Більшість відомих реакцій є оборотними.

N2 + 3H2 Û 2NH3

 

На початку швидкість прямої реакції (V1) велика, a V2 = 0, з часом V1 зміщується, a V2 збільшується. Коли V1 = V2 ( при t = const) наступає хімічна рівновага.

V1 = k1 [N2] [H2]3

 

V2 = k2 [NH3]2

При рівновазі:

V1 = V2

 

k1 [N2] [H2]3 = k2 [NH3]2

 

- константа хімічної рівноваги

 

mA + nB = pС + qD

 

- математичний вираз закону діючих мас.

Направлення зміщення рівноваги в загальному вигляді визначається

принципом Ле - Шатальє. Якщо змінити одну з умов, при яких система знаходиться в рівновазі, то рівновага буде змінюватися у напрямку реакцій, протилежних зовнішніх дій.Сейчас читают про: