double arrow

Сорбційні процеси, їх класифікація, адсорбція на межі різноманітних фаз.Явище концентрації молекул однієї речовини на поверхні іншої називається сорбцією.

Класифікація сорбціоних процесів:

1. адсорбція;

2. абсорбція;

3. хемосорбція;

4. капілярна конденсаці.

Адсорбція- це самодовільне підвищення концентрації молекул однієї речовини на поверхні іншої за рахунок зниження сумарної вільної поверхневої енергії.

Будь - яка вільна енергія прагне до свого мінімального значення. Та речовина, на поверхні якої адсорбується молекула іншої речовини називають адсорбентом, а та речовина, молекула якої адсорбується, називають адсорбтивом.

Адсорбенти - це будь - які тверді або рідкі речовини (тільки не гази, оскільки вони не мають поверхні).

Адсорбтивом може бути будь - яка газоподібна, рідка та тверда речовина.

Борошно - це адсорбент, воно може адсорбувати пар (адсорбтив газоподібний), а може адсорбувати воду (адсорбтив у рідкому стані) і може адсорбувати інші порошинки борошна - відбувається комкування (адсорбтив у твердому стані).

Адсорбція - процес екзотермічний, завжди супроводжується виділенням тепла. Комплекс адсорбента з адсорбтивом називається адсорбатом. Наприклад: волога сіль, борошно, тісто.
Адсорбція - процес зворотнійй, зворотній процес називається десорбцією.

Отже, адсорбція - процес рівноважний.

Умови рівноваги:

адсорбція

адсорбент + адсорбтив адсорбат + Q ккал

десорбція

Абсорбція - це явище об’ємне, фізичне. Наприклад: зволоження печива починається з адсорбції, а завершується абсорцією, а саме зволоження йде по всій масі.Абсорбція- газування (карбонізація) води, пива, шампанського.

Хемосорбція - це явище може бути і поверхневим, і об'ємним, але це хімічне явище, наприклад: на поверхні металів внаслідок хемосорбції утворюється окисна плівка.

Капілярна конденсація- це таке явище, при якому пари легколетких речовин, адсорбуючись у капілярах адсорбенту, конденсуються адсорбтив – переходячи з газоподібного стану у рідкий стан.

Відомі такі види адсорбції: в залежності від агрегатного стану адсорбенту і межі середовища (на першому місці адсорбент, на другому - адсорбтив).

1) Адсорбція на межі поділу фаз: тверде тіло - газ (сіль адсорбує воду з повітря);

2) Адсорбція на межі: тверде тіло - рідина

3) Адсорбція на межі: рідина - газ

4) Адсорбція на межі: рідина - рідина.Сейчас читают про: