double arrow

Організація виконання та захисту роботи


 

Підготовка до виконання курсової роботи починається з попереднього вивчення літератури. Після цього складається план майбутньої роботи, який узгоджується з науковим керівником.

Підбір джерел є самостійною роботою студента, в якій він повинен проявити ініціативу, вміння використовувати каталоги, бібліотечні довідники і тощо. При підборі літератури слід використовувати найпізніші видання й узгоджувати з керівником список підібраних джерел. Вивчення джерел слід починати з підручників та навчальних посібників, а потім необхідно переходити до робіт дослідницького характеру (монографій), наукових статей, інструктивних матеріалів тощо.

У визначений кафедрою термін повністю закінчена робота студентом подається на кафедру. Після перевірки науковий керівник зазначає у відгуку позитивні сторони і недоліки (якщо вони мають місце), дає рекомендації для їх усунення, підготовки та захисту роботи. При необхідності доопрацювання, робота разом з відгуком повертається студенту для усунення недоліків.

Курсова робота захищається студентом при комісії, до складу якої входять викладачі кафедри, після допуску роботи до захисту науковим керівником.


6. Рекомендовані теми курсових робіт з курсу “Технологія туристичної діяльності”

Міжнародний туризм

1. Міжнародний тур з радіальним маршрутом

2. Міжнародний тур з лінійним маршрутом

3. Міжнародний тур з кільцевим маршрутом

4. Міжнародний тур зі змішаним маршрутом

5. Тур по країнах Шенгену

6. Тур по азіатських країнах

7. Навчальний тур до англомовних країн

8. Міжнародний хоббі-тур

9. Міжнародний молодіжний тур

10. Морський круїз

11. Міжнародний розважальний тур

12. Міжнародний діловий тур

13. Хоббі- тур на футбольні матчі фіналу Ліги Чемпіонів

14. Хоббі-тур на олімпійські ігри

Внутрішній туризм

15. Тур по Криму

16. Тур по Карпатах

17. Тур по Чернігівській області

18. Тур по замках України

19. Навчальний тур по підприємствах України

20. Діловий тур на конференцію до Ялти

21. Дитячий тур по історичних місцях Чернігівщини

22. Хоббі-тур по стадіонах України

23. Дитячий тур по Криму

24. Сімейний тур по мальовничих місцях Закарпаття

25. Діловий тур по виноградниках України

26. Молодіжний тур до Карпат

27. Навчально-пізнавальний тур по місцях великих битв України
28. Тур до Києва на конкурс „Євробачення-2005”

29. Молодіжний пізнавальний тур по історико-архітектурних пам’ятках Криму

30. Молодіжний розважальний тур до Криму

31. Дитячий тур по зоопарках та заповідниках України

32. Пізнавальний тур до Києва

33. Пізнавальний тур по гідропарках України

34. Пізнавальний тур по Чернігову

35. Лікувально-оздоровчий тур до Трусковця

Спортивно-оздоровчий туризм

36. Пішохідний тур по Чернігівській області

37. Гірський пішохідний тур по Західному Криму

38. Гірський пішохідний тур по Центральному Криму

39. Гірський пішохідний тур по Східному Криму

40. Гірський пішохідний тур по Карпатах

41. Пішохідний тур по Чернігівській області

42. Пішохідний тур по Україні

43. Велосипедний тур по Україні

44. Велосипедний тур по Чернігівській області

45. Велосипедний тур по Криму

46. Водний похід по Дніпру

47. Водний похід по річках Чернігівщини

48. Дитячий пішохідний тур по Чернігівському району (області)

49. Дитячий велосипедний тур по Чернігівській області

50. Молодіжний пішохідний тур по Україні

 

7. Список рекомендованих джерел з курсу “Технологія туристичної діяльності”

Основна література:

1. Балабанов И. Т., Балабанов А. И. Экономика туризма: Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 176 с.: ил.

2. Герцен А.Г., Махнева О.А. «Пещерные города» Крыма. – Симферополь: Таврия, 1989. – 104 с., 8 л. ил., схем.3. Гуляев В. Г. Туризм: экономика и социальное развитие. – М.: Финанасы и статистика, 2003. – 304 с.: ил.

4. Карнабед А., Карнабед В. По Черниговщине: Краткий путиводитель. – К.:Реклама, 1983. – 64 с., ил.

5. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: „Альтпрес”, 2003. – 436 с.: іл., картосхеми.

6. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В. І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

7. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 288 c.: ил.

8. Моргунов Б.П. Туризм. Учеб. Пособие для студентов пед. Ин-тов по специальности № 2114 «Физ. воспитание». М.: «Просвещение», 1978., 168 с., ил.

9. Подорожі, пошуки, відкриття. Збірка / упорядник К. Вахліс. – К.: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1977, 207 с., ил.

10. Туризм – отдых, спорт, познание / Сост. П.П. Кувик. – К.: Реклама, 1983. – 88 с., ил., 16 л. ил.

11. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. Засл. Работника высшей школы, проф. д.э.н. Чудновского А.Д. Изд. 2-е перераб. И. доп. – М.: ЮРКНИГА, 2003. – 448 с.

12. Туризм, гостеприимство, сервис: Словарь-справочник/ Г.А. Аванесова, Л.П. Воронкова, В.И. Маслов, А.И. Фролов; Под ред. Л.П. Воронковой. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 367 с.

13. Чернігівщина incognita. – Чернігів: КП „Видавництво „Чернігівські обереги”, 2004. – 400 с.

14. Шестопалов Ю.Н. Туристські маршрути Гірського Криму (російською мовою). Видання 2-ге, виправлене. К.: Атіка, 2002. – 112 с.: іл.

15. Щур Ю.В., Дмитрук О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм. Навчальний посібник. – К.: „Альтпрес”, 2003. – 232 с.

 


 

Додатки

Додаток А.1

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: