double arrow

З’єднувальні проводи .Вхідний контроль:

1. Призначення гальванометра при вимірюванні опору мостом постійного

струму.

2. Яка умова рівноваги моста постійного струму.

3. Як виконується врівноважування мостової схеми?

4. Для чого застосовуються вимірювальні мостові схеми?

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ .

1.Опір тієї чи іншої ділянки кола можна визначити за допомогою вимірювального моста .Міст складається з магазинів опорів . Три магазини опорів спільно з вимірювальним R вмикають так, щоб створити замкнутий контур (4-кутник) .В одну із діагоналей вмикають вимірювальний прилад (гальванометр), а в другу – джерело живлення (акумулятор або сухий елемент ).Опір магазинів можна підібрати так , щоб через вимірювальний прилад струм не проходив .Тоді рівняння рівноваги моста :

, звідки

2.Ознайомитися з приладами і записати їх технічні дані . Провести вимірювання різних опорів по схемі і результати вимірювань занести в таблицю :

Вимірювальний опір R0   A B R Rx Y%
           
           
           
           

3. Вимірювання опорів провести за наступною схемою :
 

 

 

4. Зробити висновки .

Після виконання роботи студент повинен :

Знати: будову і принцип дії моста , умову рівноваги моста .

Вміти: скласти схему моста , вираховувати опір та похибки при вимірюванні.

Література:

1. В.С . Попов ‘’ Электрические измерения и приборы ‘’ с 100-120

2. В.С. Попов «Общая електротехника с осоновами електроники» с 224-226

3. В.А. Гаврилюк «Общая електротехника с осоновами електроники» с 149-153

С.М. Малинівський “Загальна електротехніка” с344-347.

 Сейчас читают про: