double arrow

Включити роз’єм Р1 і замалювати форму випрямленої напруги.

Виміряти параметри U0, U0, Ін, Ін, побудувати навантажувальну схему випрямляча без фільтру і з фільтром.

2. Скласти схему двонапівперіодного випрямляча:


 

 

 

+

 

 

При розімкнутих роз’ємах Р1 і Р2 на осцилографі отримати нерухоме відображення випрямленої напруги і замалювати в звіт. Виміряти струм Ін і U, U0. Замкнути роз’єм Р2 і виміряти U0, Iн. Всі величини занести в таблицю 2.

Таблиця 2

U, В U0, В Ін, мА U0, В Ін, мА Розрахункова U0  
  Р2 розімкнений Р2 замкнений   Без фільтру
            З фільтром

Ввімкнути роз’єм Р1 і замалювати форму випрямленої напруги з фільтром. Виміряти параметри U0, U0, Ін, Інн. Побудувати навантажувальну характеристику випрямляча без фільтру і з фільтром в координатних осях.

Теоретичні відомості:

Напруга на вході випрямляча U2 та напруга на його виході (без фільтра) Ud зв’язані співвідношенням:

а) для однонапівперіодного:

б) для двонапівперіодного:

Зовнішня характеристика випрямляча: Ud = f(Id) через втрату напруги на елементах схеми має вид прямої, нахиленої до осі струмів. Таким чином, вона може бути побудована за двома точками, наприклад, точкою, що відповідає холостому ходу та точкою, що відповідає одному із навантажень:

 

холостий хід: І = 0; U = U0

навантаження: І = Id; U = Ud

O


Сейчас читают про: