double arrow

Після виконання лабораторної роботи студент повинен:Знати: призначення, будову і принцип роботи випрямляча; відмінності між

однонапівперіодною та двонапівперіодною схемою випрямлення;

призначення фільтрів в даних схемах.

Вміти: збирати схеми для проведення лабораторної роботи та отримувати картинки

випрямленої напруги на осцилографі з фільтром і без та пояснювати їх.

Домашнє завдання:

1. В.С. Попов «Общая электротехника с основами электроники» с. 423 – 431.

2. В. А. Гаврилюк "Общая электротехника с основами электроники" с.352 – 363.

3. С. М. Малинівський, “Загальна електротехніка”, с. 510 – 515.

4. В. К. Мурзін “Загальна електротехніка”, с. 260 – 266.

5. В. М. Бондар “Практична електротехніка” с. 49 – 51.


Лабораторне заняття №4

 

Тема: Дослідження нерозгалуженого кола синусоїдальної напруги з активним

опором, індуктивністю, ємністю.

Мета:Практично дослідити нерозгалужене коло з активним опором,

індуктивністю та ємністю.

ПРИЛАДИ І ОБЛАДНАННЯ

1. Автотрансформатор РНО- 2 - 1 шт.

2. Вольтметр Э –59 на 7,5 – 60В - 2 шт.

3. Вольтметр Э – 421 на 0 – 50В - 1 шт.

4. Амперметр Э – 421 на 0- 2 А - 1 шт.

5. Котушка індуктивності - 1 шт.

6. Реостат РСП на 345 Ом - 1 шт.
7. З’єднувальні проводи - 10 шт.

8. Конденсатор - 1 шт.

Вхідний контроль:

1. Що називається резонансом напруг?

2. За яких умов виникає резонанс напруг?

3. Чи збігається за фазою струм з напругою мережі, коли в колі немає резонансу напруг?

4. Чи збігається за фазою струм з напругою мережі, коли в колі є резонанс напруг?

КОРОТКІ ВІДОМОСТІ З ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ РОБОТИ.

Активний опір необоротно перетворює електричну енергію в інші види енергії (механічну, теплову, хімічну). Його мають резистори, лампи, нагрівальні прилади, електродвигуни тощо. Реактивний опір не перетворює не обернено електричну енергію в інші види енергії, а тільки перекачує енергію від джерела струму до себе, а потім повертає її назад завантажуючи провід реактивним струмом. Реактивний опір мають накопичувачі енергії, обмотки з осердям та без осердя і конденсатори. У колі змінного струму, де споживачі мають активний та реактивний опір, Р, Q – активна та реактивна потужності, які складають повну потужність споживача.

ХІД РОБОТИ.

1. Збираємо схему досліджуємого кола .

 

2. Зняти покази приладів для двох-трьох значень RP і C.

3. Для кожного значення RP побудувати векторну діаграму кола:

визначити cos j1 = Ua = U34. Для кожного значення Ra визначити Xc, Xк, Z; після чого побудувати трикутники опорів.

5. Визначити cos jкот = ; cos jкола =

1. Для кожного значення RP визначити :

а) активну потужність, Р=U I cos j

б) реактивну потужність : Q= U I sin j

в) повну потужність, S =

2. Побудувати трикутники потужностей та трикутники опорів.

3. Визначити коефіцієнт потужності cos j = .

4. Результати спостережень занести в таблицю :

 

№ п/п Значення RP I A U B Uk B Uc B cos j rк Ом Xk Ом Zк Ом cos jкот P Bm Q,вар S, В·А cos jкола   Xc,Ом Zкола Ом Up , B
                                 
                                 
                                 

 

5. Зробити висновки.

6. Побудувати векторну діаграму напруг.

 

ПІСЛЯ ВИКОННАННЯ ЛАБОРОТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ ПОВИНЕН :

ЗНАТИ : Як напруга змінюється відносно струму в колі з активним опором,

індуктивністю і ємністю, закон Ома, формули цих опорів, потужностей.

 

ВМІТИ : зібрати схему, підібрати необхідні прилади, розрахувати повні опори,

потужності, будувати трикутники опорів і потужностей, векторні діаграми.

Література.

1. Гаврилюк В. А. “Загальна електротехніка з основами електротехніки” 1980р. та ін. с. 94 – 96

2. Попов В. С. “Загальна електротехніка з основами електротехніки” 1976р. с. 94 — 99.

3. Малинівський С. М. “Загальна електротехніка” с. 159 – 161.

4. Мурзін В. К. “ Загальна електротехніка” с.59 – 65.

 Сейчас читают про: