double arrow
Лабораторне заняття № 3

Тема: Повірка лічильника електричної енергій.

Мета роботи:Навчитись вимірювати електричну енергію за

допомогою лічильника та розрахувати похибки при

вимірюванні.

Обладнання та апаратура:

3. Вольтметр Э-59; 300В

4. Амперметр Э-59; 2,5А

5. Вольтметр Д – 539; Ін – 2,5А

6. Лічильник індуктивної системи

7. Реостат 30 Ом; 4А

8. Лампи (ламповий реостат)

9. З’єднувальні проводи.

 

Вхідний контроль:

1. Що представляє собою явище самоходу лічильника?

2. Як визначається дійсна постійна лічильника.

3. Пояснити принцип роботи лічильника електроенергії і схему вмикання.

4. Яку роль виконує постійний магніт в приладах індукційної системи.

Короткі відомості з теоретичної частини роботи:

Для визначення похибки при номінальній напрузі на затискачах лічильника змінюють опір реостата r і встановлюють по ватметру навантаження 10% ,20% , 25%, 39% номінального.

При цьому навантаженні за час t=120 секунд відраховують ціле число обертів N, зроблене диском лічильника, вимірюють струм І, напругу U, потужність Р.

Записавши всі величини, визначити дійсну постійну лічильника :

К= Рt/N

Визначити постійну лічильника К і знаючи номінальну постійну Кн можна визначити похибку лічильника:

Таке ж визначення постійної лічильника і його похибки проводять для навантаження 10%, 25%, 29%, 30% номінального.

Індукційні вимірювальні прилади складаються з кількох нерухомих електромагнітів та алюмінієвого диску. Обертальний момент цих приладів виникає через взаємодію магнітних потоків нерухомих електромагнітів з вихровим струмом, індукованим в алюмінієвих осередях.
Порядок виконання роботи:

 

1. Ознайомитися детально з інструкцією лічильника і схемою включення.

2. Зібрати схему підключення індукційного лічильника і показати для перевірки викладачу.

 

 

 
 


* *

 

3. Записати системи приладів, номінальні величини, класи точності .

4. Визначити чи обертається лічильник при відсутності навантаження, чи має лічильник холостий хід.

5. Визначити чутливість лічильника (тобто навантаження, при якому лічильник починає обертатись).

6. Визначити постійну лічильника Кн і К.

7. Визначити похибки лічильника і дані занести в таблицю:

N% U(B) I(A) P(Bт) сos t(сек) N(оберт) K Kн
                   

7. Зробити висновок.Після виконання роботи студент повинен:

Знати: будову і принцип дії лічильника.

Вміти: вмикати лічильник в мережу, вираховувати похибки при вимірюванні.

Домашнє завдання:

В.С. Попов “Електричні вимирювання та прилади”. ст. 357-367