double arrow

Після виконання робрти студент повинен.Знати: будову і принцип дії напівпровідникового діода, його характеристики,

параметри.

Вміти: складати схему, знімати вольтамперну характеристику та визначати

параметри діода.

Домашне завдання:

1. В. М. Бондар “Практична електротехніка” с. 37 – 39.

Лабораторне заняття №10

 

Тема: Дослідження однофазних випрямлячів і фільтрів.

Мета:Вивчити влаштування, принцип дії, часові діаграми напруг

випрямлячів і вплив згладжуючих фільтрів.

Прилади та обладнання:1. Лабораторний макет;

2. Прилад Ц4352 – 1 шт.;

3. Вольтметр – 1 шт.;

4. Осцилограф – 1 шт.;

 

Вхідний контроль:

 

1. З яких основних елементів складається випрямляч?

2. Яке призначення основних елементів випрямляча?

3. Що називається коофіціентом пульсації випрямляча та від чого він залежить?

4. Які напівпровідникові прилади застосовують у випрямлячах і чому?

5. Яке призначення згладжуючих фільтрів?

Хід роботи

1. Скласти схему однонапівперіодного випрямляча:

 

 

+

 

При розімкнутих роз’ємах Р1 і Р2 на осцилографі отримати картинку випрямленої напруги і замалювати в звіт.
Виміряти напругу U, U0 і струм Ін (для вимірювання струму увімкнути штекерну вилку). Замкнути роз’єм Р2 і виміряти U0 і Ін. Всі данні занести в Табл.1:

Таблиця 1

U,В U0 Ін, мА U0 Ін, мА Розрахункова U  
  Р2 розімкнений Р2 замкнений   Без фільтру
            З фільтром

 Сейчас читают про: