double arrow

Після виконання лабораторної роботи студент повиненЗНАТИ: будову і принцип дії асинхронних двигунів, залежність обертового

моменту, струмів, ковзання від навантаження.

ВМІТИ: підключати асинхронні двигуни і знімати дані за якими потім будувати

робочі характеристики.

 

7. Зробити висновок.

 

Домашнє завдання

1.Попов В.С. Николаев С. А. "Общая электротехника с основами электроники"

с.247 – 266; с.251 – 277.

2. Гаврилюк В. А. "Общая электротехника с основами электроники" с.189 – 208.

3. С. М. Малинівський, “Загальна електротехніка”, с. 353 - 373.

4. В. К. Мурзін “Загальна електротехніка”, с. 179 – 191.

5. В. М. Бондар “Практична електротехніка”, с. 89 – 96.

 

 

 


 

Лабораторне заняття №9

 

Тема: Дослідження напівпровідникового діоду.

Мета:Вивчити роботу напівпровідникового діоду та навчитися знімати

його вольт-амперну характеристику.

Прилади та обладнання:

1. Макет діода;

2. Щит живлення;

3. Вольтметр;

4. Амперметр;

5. З’єднувальні проводи.

 

Вхідний контроль:

 

1. Що називається напівпровідником, а також електронною та дірковою електропровідностями?

2. Яке призначення напівпровідникових діодів?

3. Який вигляд має вольтамперна характеристика напівпровідникового діода та чим це пояснюється?
4. Яка будова напівпровідникового діода?

 

 

Теоретичні відомості:

Напівпровідниковий діод – двоелектродний прилад принцип дії якого заснований на використанні явищ, що виникають між частинами монокристалу напівпровідника з провідністю р- і n-типу. Широко використовуються випрямляючі діоди у випрямляючих установках, забезпечуючи можливість електроживлення електронних схем. Основними методами отримання р- n переходів для випрямляючих діодів є оплавлення і дифузія.

Конструкція малопотужного оплавлюючого кремнієвого діода має електронно- дірчастий перехід який утворюється вплавленням алюмінію в кремній. Пластинка кремнію з р- n переходом припаюється до кристалоричага, який є одночасно основою корпусу діода. До кристалоприймача приварюють корпус із скляним ізолятором через який проходить вивід алюмінієвого електрода.

 

Хід роботи

2. Зібрати схему і показати для перевірки викладачеві.

 

 

+

 

 

-

 

3. Підвищуючи напругу через 10 В зняти показники струму з амперметра.

4. Зробити 5 – 6 вимірювань і побудувати в/а характеристику діода.

5. Результати досліджень занести в таблицю.

 

Uпр.               Uзвор        
Іпр.               Ізвор        

 

6. Зробити висновок.Сейчас читают про: