double arrow

Частотна передавальна функція


• Частотні характеристики – визначають реакцію систем на гармонічні сигнали різних частот.

• Подають їх у вигляді частотних функцій або графіків залежностей певного параметра від частоти.

Для вивчення частотних характеристик використовують такі сигнали:

• гармонічний сигнал сталої частоти,

• гармонічний сигнал зі змінною частотою,

• шумовий сигнал білого чи рожевого шуму.

 

 

x(t)=sin ωt

y(t) = A(ω) sin (ωt+φ(ω))

W(p)= =

= (3.1)

 

Заміна в (3.1) :p=jω

Отримуємочастотну передавальну функцію:

 

W(jω)= (3.2)

або: W(jω)=U(ω)+jV(ω)=A(ω)

A(ω)= ,φ(ω)= argW(jω)=arctg .

 

Амплітуднатафазовачастотніхарактеристики

Частотною характеристикоюланки називається функціяW(jω)=U(ω)+jV(ω).Вона характеризує вихід системи при гармонійних сигналах різної частоти.

Дійсна частотна характеристика: U(ω)

Уявна частотна характеристика: V(ω)

А(ω) –це амплітудна частотна характеристика (АЧХ).

Приймає дійсні значення для кожної частоти.

АЧХ -це коефіцієнт посилення гармонійного сигналу.

Якщо на якійсь частоті значенняА(ω)˃1 ,то вхідний сигнал посилюється;
якщоА(ω)˂1, то - послаблюється.

φ(ω) -цефазова частотна характеристика (ФЧХ).Сейчас читают про: