double arrow

Моделі ВВ багатоканальних систем


Розглянемо багатоканальну систему з незалежними (автономними) каналами. Система описується m операторними рівняннями

 

(2.9)

y – вектор виходу (вихідних змінних)

u – вектор керувань (вхідних керуючих дій)

 

(p) , (p) - елементи відповідних матрицьА, В.

Cистема (2.9) у матричній формі:

або 𝐴(𝑝)𝑦= 𝐵(𝑝)𝑢. (2.10)

запишемо у вигляді та отримаємо передавальну функцію багатоканальної системи з незалежними каналами.

Багатоканальну систему з перехресними зв’язками розглянемо на прикладі двоканальної системи:

- передавальні функції основних каналів системи,

- передавальні функції перехресних зв’язків.

 

У загальному випадку:

Моделі ВВ збурених систем

Збуренняf(t), що діє на об’єкт, розглядається як додатковий вхідний сигнал

 
 


Модель лінійної одноканальної системи із збуреннями

   
     
  ,  
передавальна функція за збурюючою дією, - передавальна функція за керуючою дією.  
     


Сейчас читают про: