double arrow

Типи процесів: перехідні, усталені, статичні


Перехідним процесом-називають процес зміни в часі різних перемінних системи (фазових, вихідних змінних, відхилень і т. д.), в ході якого система змінює свій стан.

Аналітичний вигляд

  Графічний вигляд
       
 
   
 

 

часові діаграми   фазові траєкторії

Щоб уявити перехідний процес в аналітичному вигляді требарозглянути рішення рівняння

(4.1)

Рішення y (t) може бути представлено у вигляді

(4.2)

Вимушена складова - частинне рішення - відповідає перехідному процесу системи (4.1) при початкових умовах і є реакцією системи на вхідний вплив u (t).

Вільна складова характеризує перехідний процес автономної системи (при u(t) = 0), відповідає загальному рішенню відповідного однорідного диференціального рівняння і залежить від початкових умов .

Автономні системи

1. Якщо коріння дійсні , то перехідний процес носитьперіодичний характер ..

• 2. Якщо коріння комплексно-зв'язані , , ( - дійсна частина кореня, j = - уявна одиниця, -коефіцієнт при уявній частині), то перехідний процес – коливальний

 

 Сейчас читают про: