double arrow

Призначення простих логічних виразів. Формат рядка складеної команди. Команда if.


Логічний вираз— це засіб записування умов для відшукання потрібних даних. Логічний вираз може приймати значення true(істинність) або false(хибність). Логічні вирази бувають прості та складені. Простий — це два арифметичні вирази, з'єднані символом відношення, а складений — це прості логічні вирази, з'єднані назвами логічних операцій: not, andі or.Прості логічні вирази, які входять у складені, завжди беруть у дужки.

Команда розгалуження if (умовна команда)має два різновиди.

1. Повна команда розгалуження має вигляд:

if <логічний вираз> then<команда 1> else<команда 2>;

Дія команди. Якщо логічний вираз істинний, то виконується команда 1, в протилежному випадку — команда 2.

2. Коротка команда розгалуження має вигляд:

if <логічний вираз> then <команда>

Дія команди. Якщо логічний вираз істинний, то виконується команда 1, інакше виконується команда, яка знаходиться за даною конструкцією.

Складена команда — це конструкція такого вигляду:

Begin

<команда 1>;

……………..;

<команда n>;

end;

Складена команда трактується як одна команда.

Охарактеризуйте основні типи виразів.

* Множення
/ Ділення
+ Додавання
- Віднімання
div Неповна частка від ділення по модулю
mod Остача від ділення по модулю

До операцій відношення в Турбо Паскаль відносяться наступні операції:
  • > - Більше
  • < - Менше
  • = - Дорівнює
  • <> - Не дорівнює
  • >= - Більше або дорівнює
  • <= - Менше або дорівнює

ABS(X) – модуль числа

Sin (x) – синус кута

Cos (x)- косинус кута

Exp (x) – обчислення компонента кута

Lin (x) – натур логарифм

Sqr (x) – x^2

Sqrt(x) - x

AreTan(x)- арк тангенс

Tg x – Sin x / cos xСейчас читают про: