double arrow

Тема 8. Біржові інструменти регулювання ризиків


Біржові стратегії спекулювання та хеджування ризиків. Види біржових контрактів, які використовуються з ціллю регулювання ризиків. Характеристика форвардного, ф’ючерсного контракту та опціону. Використання системи депозитних та маржевих внесків з метою регулювання та перерозподілу ризиків учасників біржових операцій.

Запитання для самоперевірки:

1. Порівняйте основні характеристики форвардних контрактів, ф’ючерсів та опціонів, особливо ті їх положення, що використовуються для регулювання ризику сторін біржових операцій.

2. Поясніть, в чому полягає відмінність стратегій спекулювання та хеджування ризиків.

3. Чи можуть використовуватись біржові деривативи з метою збільшення ризику та прибутковості?

4. Уявіть, що Ви плануєте укласти хеджевий біржовий контракт на купівлю (продаж) певного активу. Який вид угод Ви оберете? Обґрунтуйте свій вибір.

5. Поясніть своє ставлення до використання в практичній діяльності українських бірж форвардних контрактів з метою регулювання ризику.

6. Чому, на Вашу думку, в біржовій торгівлі ф’ючерсними контрактами необхідною умовою є використання системи маржевих внесків?Сейчас читают про: