double arrow

Тема 6. Засоби регулювання ризику


Характеристика основних засобів оптимізації та регулювання ризику: страхування, резервування засобів, система вибору клієнтів, диверсифікація, лімітування, біржове хеджування.

Запитання для самоперевірки:

1. Опишіть сутність страхування та ті його види, що використовуються для зменшення можливого ризику.

2. Використання лімітування для зменшення ризику.

3. Вкажіть види резервів, що можуть створюватись на підприємстві з метою покриття негативних проявів ризику.

4. Наведіть відомі Вам приклади використання системи вибору клієнтів для регулювання потенційних підприємницьких ризиків.

 

Тема 7. Диверсифікація ризиків

Поняття диверсифікації, сутність політики диверсифікації підприємства. Кореляція активів. Аналітичний, табличний та графічний метод визначення доцільності диверсифікації портфеля активів.

Запитання для самоперевірки:

1. Поясніть, яким чином можна зменшити портфельний ризик із застосуванням диверсифікації?

2. Опишіть основні принципи формування диверсифікованого портфеля активів.

3. Наведіть прикладів товарів-субститутів та товарів-комплементів та поясніть, яким чином впливають їх властивості на зменшення (збільшення) портфельного ризику.

 Сейчас читают про: