double arrow

Що згадуватимуть люди про Морозенка?


А Доброту й щирість; і Б безстрашність у бою;

В відповідальність за доручену справу;

Г думи та пісні на його честь;

Д прагнення допомогти бідним.

Яка з наведених ознак не є ознакою народної балади?

А Напружений сюжет;

Б наявність ліричної оцінки;

В використання діалогів, повторів, недомовленості;

Г відсутність оповідача;

Д жанр; віршований ліро-епічний твір.

Укажіть ознаку, яка відрізняє думу від пісні.

А Використання епітетів;

Б розгорнутий сюжет;

В психологічний паралелізм;

Г оптимістичний фінал;

Д одна з тем - прославляння героїв національно-визвольної боротьби.

Укажіть назву початкової частини народної думи.

А Зав’язка;

Б славослів’я;

В зачин (заспів, заплачка);

Г пролог;

Д експозиція.

Укажіть, яке з наведених висловлювань не входить до кола тем історичних пісень.

А Розповідь про мужність козацького війська в битві з татарською ордою;

Б боротьба українського народу проти турецько-татарських завойовників;

В боротьба сил природи в час переходу зими у весну;

Г боротьба проти соціального й національного гніту;
Д розповідь про рух опришків на західноукраїнських землях.

Чому Маруся Богуславка не втекла з невільниками?

А Боялася поговору односельчан;

Б боялася, що не приймуть батьки;

В вже потурчилась, побусурменилась;

Г дуже кохала чоловіка турка;

Д не могла залишити сина.

Укажіть художньо-виражальний засіб, використаний у рядках твору «Чи не той то хміль».

Не пий, Хмельницький, дуже той Жовтої Води:

Іде ляхів сорок тисяч хорошої вроди.

А Порівняння;

Б метафора;

В антитеза;

Г гіпербола;

Д алегорія.

Установіть відповідність між видом календарно-обрядових пісень і часом їх виконакння.

Святвечір

Щедрий вечір (Новоліття)

Під час Зелених свят

Ранньою весною, коли прилітають з вирію птахи

Під час збирання врожаю

А гаївки

Б жниварські

В щедрівки

Г русальні

Д колядки

Конец формы

Конец формы

Конец формыСейчас читают про: