double arrow

Изопропил спиртін дегидратациялау


1.2-Дибромпропанға мырышпен әрекет етіп

 

Құрамы болатын қосылыстың құрылысы және аталуы: (ИК- спектріндегі сіңіру жиілігі 3305 және 2110 )

Бутин

 

Сірке қышқылынан ацетилхлоридті алу үшін қолданылатын реагент

Хлорлы тионил

Хлорлы сульфурил

Фосфордың хлоридтері

 

Қандай нитроқосылыстар таутомерияға ұшырайды:

Нитрометан,Нитроэтан,

Нитропропан.

 

Канниццаро реакциясына келесі альдегид түседі

Формальдегид,Хлораль

 

Альдегидтер мен кетондар әрекеттесетін заттар

Аммиак және аминдер

Гидразин, Гидроксиламин

 

Берілген қышқылдар ішінде екінегізділері

Фталь.Малон, Қымыздық

 

Карбон қышқылының функционалды туындылары

Амидтер

 

Сутектік байланысы бар қосылыстар

Пропанол

 

Канниццаро реакциясына келесі альдегид түспейді

Ацетальдегид

 

Спирттерді синтездеуге болады

Альдегидтерден

 

Гриньяр реактивтерімен әрекеттеседі

Ацетальдегид

 

Аминдерді синтездеуге болады

Галогеналкандардан
 

Қанықпаған қосылыстарға жатады

Этилен

 

Осы ғалымдардың атымен аталатын қайтатоптасу реакциялары

Бекман

 

Моносахаридтерге жатады

Арабиноза,Фруктоза

 

Екінегізді карбон қышқылдары

Малон

Янтарь

 

Карбон қышқылдарын бір сатыда синтездеуге болады

Алкендерден,Альдегидтерден

 

Амин қышқылдарына жатады

Глицин,Аланин

 

Гетерофункционалды қосылыстарға жатады

Пирожүзім қышқылы,Глицин

 

Амин қышқылдары келесі қосылыстармен амин тобы бойынша әрекеттеседі

Хлорсутек,Ацетальдегид

 

Амин қышқылдары келесі қосылыстармен карбоксил тобы бойынша әрекеттеседі

Сілтілер,Спирт

 

Гомофункционалды қосылыстарға жатады-Глицерин,Этиленгликоль,Этилендиамин

 

Оксим түзе алатын қосылыстар

Формальдегид,Ацетальдегид

Ацетон,

 

Оксиқышқылдардға жатады

Құмырсқа қышқылы,Гликоль қышқылы,Сүт қышқылы

Лимон қышқылы

 

Оксоқышқылдарға жататын қосылыстар

Пирожүзім қышқылы,Глиоксил қышқылы,Ацетосірке қышқылы

 

Ацетальдегид осы қосылыстармен конденсациялануға түседіСейчас читают про: