Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Теоретические подходы в психологии
Словарь терминов

А)

279. Як «Руська правда» визначила майбутнє України:

а) перетворення Російської імперії на унітарну республіку, без права на окреме державне існування народів імперії

б) конституційна монархія з федеративним устроєм за зразком США

в) незалежна держава Україна

280. Коли діяло Братство тарасівців:

а) 1891-1893 рр.

б) 1875-1879 рр.

в) 1859-1861 рр.

281. Коли було скасовано кріпосне право на західноукраїнських землях:

а) 1861 р.

б) 1848-1849 рр.

в) 1865 р.

282. Хто являвся автором законодавчого документу про повну заборону українського письменства:

а) Валуєв

б) Столипін

в) Олександр ІІ

283. Який головний документ відображав програмні цілі Кирило-Мефодіївського товариства:

а) «Руська правда»

б) «Книга буття українського народу»

в) «Конституція»

284. Коли була проведена реформа, що відмінила кріпосне право:

а) 1859 р.

б) 1860 р.

в) 1861 р.

285. Коли була проведена реформа міського самоврядування 1870 р.:

а) 1860р.

б) 1864 р.

в) 1870 р.

286. Хто очолював «Південне товариство декабристів»:

а) П.Пестель

б) М.Муравйов

в) В.Раєвський

287. Що мали на меті створення військових поселень в Україні у 1817-1825 рр.:

а) організацію ізольованої від народу касти солдатів для боротьби проти революційних рухів

б) оборону південних кордонів Російської імперії

в) пристосування армії до потреб сільського господарства

288. Як називався програмний документ Південного товариства декабристів:

а) «Руська правда»

б) «Конституція»

в) «Правила»

289. Яка галузь промисловості набуває головного значення в економіці Правобережній України у другій половині ХІХ ст.:

а) Цукрова промисловість

б) Металургія

в)Газова промисловість.

290. Як називається народницько-культурна течія української інтелігенції у Правобережній Україні 50-60-х рр. ХІХ ст., яка прагнула зближення з народом:

а) хлопомани

б) громади

в) декабристи

291. Наведіть основний факт, що свідчить про розвиток капіталістичних відносин у промисловості др. половини ХІХ ст.:

а) криза поміщицького господарства

б) формування ринка найманої праці

в) застосування нових технологій у виробництві

292. Коли виходить «Кобзар» Т.Шевченка:

а) 1840

б) 1843

в) 1845

293. Які молодіжні воєнізовані організації стали основою Українських січових стрільців:

а) Просвіта, Сокіл, Спілка

б) Сокіл, Спілка, Січ

в) Січ, Сокіл, Пласт

294. Коли відбулася перша буржуазно-демократична революція в Україні:

а) 1905-1907 рр.

б) 1905-1906 рр.

в) 1904-1907 рр.

295. Яка військова дія була головною у 1914 році:
а) Брусиловський прорив

б) Горлицька операція

в) Галицька битва

296. Вкажіть хронологічні рамки І світової війни:

а) 1914-1917 рр.

б) 1914-1916 рр.

в) 1914-1918 рр.

297. Яка організація виникла у першій період І світової війни:

а) «Союз звільнення України»

б) «Головна Українська Рада»

в) «Загальна Українська Рада»

298. Які держави входили у І світовій війні до складу Антанти:

а) Росія, Англія, Франція

б) Росія, Англія, Німеччина

в) Англія, Франція, Австро-Угорщина

299. Які держави входили у роки І світової війни до складу Троїстого союзу:

а) Англія, Німеччина, Італія

б) Австро-Угорщина, Німеччина, Італія

в) Росія, Німеччина, Італія

300. Яка головна військова дія відбувалася у 1916 році на східному фронті:

а) Горлицька операція

б) Галицька битва

в) Брусиловський прорив

301. Хто був автором аграрної реформи 1906-1910 рр.:

а) С.Петлюра

б) П.Столипін

в) М.Грушевський

302. Яка подія стала поводом для революційних подій 1905-1907 рр.:

а) страйки, що охопили великі міста України

б) повстання матросів на броненосці «Потьомкін»

в) розстріл робочої демонстрації 9 січня 1905 р.

303. Вкажіть основну військову дію І світової війни у 1915 році на східному фронті:

а) Галицька битва

б) Брусиловський прорив

в) Горлицька операція

304. Хто такі Українські січові стрільці:

а) військові формування, які допомагали австрійській армії

б) військові формування, які допомагали російській армії

в) військові формування, які допомагали німецькій армії

305. Хто був керівником повстання матросів чорноморського флоту на броненосці «Потьомкін» влітку 1905 р.:а) П.Шмідт

б) Г.Вакуленчук

в) С.Петровський

306. Метою столипінської реформи 1906-1910 рр. було:

а) підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва і товарності селянських господарств

б) наділення селян землею

в) введення власності сільських общин на землю

307. Яка подія стала поводом до розв’язання І світової війни:

а) вбивство Олександра ІІ

б) австро-сербський конфлікт

в) австро-руський конфлікт

308. Чим закінчилася революція 1905-1907 рр.:

а) третьочервневим переворотом

б) маніфестом 17жовтня

в) виборами в Державну Думу

309. Яким документом проголошувались громадянські свободи в Росії в період революції 1905-1907 рр.:

а) Указ Державної Думи

б) Емський указ

в) Маніфест Миколи ІІ

310. Хто являвся головою Тимчасового уряду з квітня по жовтень 1917 р.:

а) Родзянко

б) Керенський

в) Мілюков

311. Коли був створений виконавчий орган Центральної Ради – Генеральний секретаріат:

а) 15 червня 1917 р.

б) 3 липня 1917 р.

в) 4 березня 1917 р.

312. Який орган влади утворився після зречення Миколи ІІ від престолу:

а) Державна Дума

б) Тимчасовий уряд

в) Установчі збори

313. Хто очолював Генеральний секретаріат:

а) В.Винниченко

б) С.Петлюра

в) М.Грушевський

314. Хто став ініціатором серпневого заколоту 1917 р.:

а) Денікін

б) Корнілов

в) Петлюра

315. Яким Універсалом було проголошено автономію України у складі Росії:

а) 1-им Універсалом

б) 2-им Універсалом

в) 3-ім Універсалом

316. На зміну УНР було проголошено:

а) Республіку Україну

б) Український Гетьманат

в) Українську державу

317. Кого було обрано Президентом УНР:

а) В.Винниченка

б) М.Грушевського

в) М.Шаповала

318. УСРР було проголошено:

а) 1 січня 1919 р.

б) 3 січня 1919 р.

в) 6 січня 1919 р.

319. Де відбувався бій 29 січня 1918 р. захисників Києва з військами Червоної гвардії:

а) під Бахмачем

б) у Дарниці

в) під Крутами

320. Хто командував радянськими військами, що наступали на Київ у грудні 1917 р:

а) Антонов-Овсієнко

б) Орджонікідзе

в) Муравйов

321. Незалежність України було проголошено:

а) 1-им Універсалом

б) 3-ім Універсалом

в) 4-им Універсалом

322. Вкажіть три влади, які існували на Україні в 1917 р.:

а) Вище управління, Головна Рада, Національний конгрес

б) Генеральний Секретаріат, Центральна Рада, Тимчасовий уряд

в) Тимчасовий уряд, Центральна Рада, Рада робочих та солдатських депутатів

323. Першим Президентом ЗУНР був:

а) М.Грушевський

б) К.Левицький

в) Є.Петрушевич

324. Як називався документ Тимчасового уряду, що визначав повноваження Генерального Секретаріату:

а) Статут Вищого управління

б) Тимчасова інструкція

в) Тимчасовий статут Вищого управління

325. ІІ Універсал Центральна Рада проголосила:

а) 3 липня 1917 р.

б) 17 серпня 1917 р.

в) 21 вересня 1917 р.

326. ІІІ Універсалом поміщицьке землеволодіння:

а) залишалось недоторканим

б) скасовувалось

в)земля роздавалась селянам без викупу

327. Українська Центральна Рада виникла:

а) 3 березня 1917 р.

б) 4 березня 1917 р.

в) 7 березня 1917 р.

328. Хто очолив Директорію:

а) В.Винниченко

б) С.Петлюра

в) М.Грушевський

329. Гетьманом України було обрано:

а) Івана Скоропадського

б) Павла Скоропадського

в) Симона Петлюру

330. Політика радянської влади 1919-1921 р., спрямована на зміну товарно-грошових виробничих відносин безгрошовими комуністичними називалася:

а) НЕП

б) Колективізація

в) «Воєнний комунізм»

331. Радянський уряд України називався:

а) Раднарком

б) Народний секретаріат

в) Генеральний секретаріат

332. УСРР було проголошено:

а) 1 січня 1919 р.

б) 3 січня 1919 р.

в) 6 січня 1919 р.

333. Сутність політики «воєнного комунізму» полягала:

а) кооперація

б) продовольча диктатура

в) натуральний податок

334. На зміну УНР було проголошено:

а) Республіку Україну

б) Український Гетьманат

в) Українську державу

335. Коли була прийнята перша Конституція УРСР:

а) 1924 р.

б) 1925 р.

в) 1926 р.

336. Як називалась політика 20-р років, коли приймались заходи, що сприяли розвиткові української мови:

а) коренізація

б) націоналізація

в) українізація

337. Коли виникла Організація Українських Націоналістів:

а) 1927 р.

б) 1929 р.

в) 1931 р.

338. Хто був засновником театру «Березіль»

а) Л.Курбас

б) Г.Юра

в) А.Бучма

339. Хто являвся головним ідеологом українського інтегрального націоналізму:

а) Д.Донцов

б) Е.Коновалец

в) В.Затонський

340. Сутність політики НЕПу:

а) продовольча диктатура

б) скасування товарно-грошових відносин

в) натуральний податок

341. Датою утворення СРСР є:

а) 30 грудня 1922 р.

б) 26 січня 1924 р.

в) 1 січня 1923 р.

342. В які роки тривала перша п’ятирічка:

а) 1928-1932 рр.

б) 1929-1933 рр.

в) 1932-1936 рр.

343. Голодомор в Україні був в:

а) 1931-1932 рр.

б) 1932-1933 рр.

в) 1933-1934 рр.

344. Масові репресії в республіці розпочалися з :

а) 1934 р.

б) 1937 р.

в) 1939 р.

345. Суспільна колективізація України розпочалася:

а) 1929 р.

б) 1930 р.

в) 1932 р.

346. Хто був генеральним секретарем ЦК КП(б)У в роки колективізації:

а) М.Фрунзе

б) В.Чубар

в) С.Косіор

347. Коли було прийнято нову Конституцію УРСР:

а) 1936 р.

б) 1937 р.

в) 1938 р.

348. Що таке політика радянізації:

а) комплекс заходів для затвердження соціалістичних принципів

б) політика примусового виселення з рідних місць

в) процес приєднання Західної України до УРСР

349. Головним результатом політики колективізації був:

а) введення індивідуальних селянських хазяйств

б) будівництво колгоспів

в) створення сільськогосподарських кооперативів

350. Як називалося пособництво, співробітництво з фашистами місцевого населення у роки Вітчизняної війни:

а) колабораціонізм

б) «новий порядок»

в) окупація

351. Хто був командиром УПА:

а) Л.Мельник

б) Р.Шухевич

в) С.Бандера

352. Столицю України м. Київ було звільнено від окупації:

а) 3 листопада 1943 р.

б) 6 листопада 1943 р.

в) 9 листопада 1943 р.

353. Правильно вкажіть дату оборони Києва:

а) 30 жовтня 1941 р. – 1 липня 1942 р.

б) 7 липня 1941 р. – 26 вересня 1941 р.

в) 4 серпня 1941 р. – 10 жовтня 1941 р.

354. Де діяла організація «Молода гвардія»:

а) у Києві

б) У Ніжині

в) у Краснодоні

355. Коли Україна вступила в ООН:

а) 1945 р.

б) 1991 р.

в) 1995 р.

356. Які фронти було створено на території УРСР у роки Великої Вітчизняної війни:

а) Північний та Центральний

б) Південно-Західний та Західний

в) Південно-Західний та Південний

357. Дивізія СС «Галичина» була сформована:

а) 1941 р.

б) 1942 р.

в) 1943 р.

358. Обороною Києва командував:

а) генерал Г.Жуков

б) генерал М.Кирпонос

в) маршал М.Будьонний

359. Коли закінчилося визволення українських земель від загарбників:

а) вересень 1944 р.

б) жовтень 1944 р.

в) листопад 1944 р.

360. План воєнної кампанії проти СРСР називався:

а) «Мюлер»

б) «Ост»

в) «Барбаросса»

361. Введення раднаргоспів мало своєю метою:

а) скоротити бюрократичний апарат

б) створити передумови переходу до ринкової економіки

в) передати управління економікою з центру на місця

362. Що мала на меті операція «Вісла»:

а) розгром ОУН-УПА на території Польщі

б) розгром німецько-фашистських військ у Західній Україні

в) визначення кордонів між СРСР та Польщею

363. Політика, спрямована на порятунок суспільства від репресивних перекручень, сталінських методів керівництва називається:

а) реабілітація

б) десталінізація

в)демократизація

364. Яка з названих стверджень характеризує особливості відбудови народного господарства:

а) широко застосовувалося матеріальне заохочення людей

б) після війни радянське керівництво втілювало в економіку елементи ринку

в) відбудова відбувалася перевіреними методами через п’ятирічні плани

365. Коли була прийнята нова програма КПРС, яка стверджувала будівництво комунізму за 20 років:

а) 1956 р.

б) 1961 р.

в) 1967 р.

366. Які соціальні перетворення були здійснені в кінці 50-х – першої половини 60-х рр.:

а) введено авансування праці колгоспників

б) кожна сім’я отримала окрему квартиру

в) видані паспорта на руки селянам

367. Приєднання Криму до України відбулося у :

а) 1953 р.

б) 1954 р.

в) 1955 р.

368. Вище партійне керівництво України на чолі з П.Шелестом:

а) повністю копіювало політику Москви

б) підтримувало національний рух в республіці

в) відстоювало інтереси України по всім питанням

369. Як називається людина, що дотримується ідеології байдужого становлення до національної культури, визнання пріоритету загальнолюдських цінностей:

а) геополітик

б) демократ

в) космополітик

370. Коли відбулася відставка М.Хрущова:

а) 1964 р.

б) 1965 р.

в) 1966 р.

371. Хто став Генеральним секретарем ЦК КПРС після усунення М.Хрущова:

а) С.Косигін

б) Ю.Андропов

в) Л.Брежнєв

372. Хто став Генеральним секретарем ЦК КПРС після смерті Л. Брежнєва:

а) М.Горбачов

б) К.Черненко

в) Ю.Андропов

373. Метою косигінських реформ 70-х років стала:

а) перехід до ринку під жорстким контролем держави

б) введення господарського розрахунку

в) залучення іноземного капіталу

374. Коли була створена Українська Гельсінська група:

а) 1975 р.

б) 1976 р.

в) 1977 р.

375. Українська Гельсінська спілка за своєю структурою:

а) політична партія

б) суспільна організація

в) масовий народний рух

376. Які були недоліки промислового сектору України в др. половині 80-х рр.:

а) він був перевантажений підприємствами, які випускають товари групи «А»

б) на багатьох підприємствах випускалися напівфабрикати, а не готова продукція

в) в промисловості спостерігався високий рівень безробіття

377. Однією з наступних проявів політики русифікації в України була:

а) заборона вживання української мови

б) скорочення кількості українських шкіл

в) масове переселення росіян в Україну

378. Найбільш успішною економісти називають:

а) восьму п’ятирічку

б) дев’яту п’ятирічку

в) десяту п’ятирічку

379. Поштовхом до проведення політичної реформи стали:

а) ХХVІІ з’їзд КПРС

б) ХІХ партійна конференція КПРС

в) 1-й з’їзд народних депутатів СРСР

380. Коли відбулася Чорнобильська катастрофа:

а) березень 1985 р.

б) квітень 1986 р.

в) травень 1986 р

381. «Біловезький договір» 1991 р. підписали:

а) керівники всіх республік СРСР

б) Президенти Росії та України і Голова Верховної Ради Білорусії

в) Президенти Росії, України і М.Горбачов

382. Які зміни відбулися в кінці 80-х рр. в сільському господарстві:

а) земля була передана в приватну власність селянам

б) була визнана можливість існування фермерських господарств

в) ліквідація радгоспів

383. У чому проявилася політика гласності:

а) створення умов для переходу до ринкової економіки

б) реабілітація жертв політичних репресій

в) послаблення й скасування цензури, свобода слова

384. Коли був прийнятий закон «Про мови в УРСР»:

а) 1989 р.

б) 1990 р.

в) 1991 р.

385. Коли розпався СРСР:

а) 16 липня 1990 р.

б) 24 серпня 1991 р.

в) 7 грудня 1991р.

386. Чим відзначився квітневий (1985 р.) пленум ЦК КПРС:

а) на ньому генеральним секретарем ЦК КПРС було обрано М.С.Горбачова

б) на ньому М.Горбачов заявив про початок політики прискорення

в) на ньому радянський лідер висунув програму перебудови

387. Метою політичної реформи другої половини 80-х років була:

а) створення правової соціалістичної держави

б) перебудова народного господарства

в) формування багатопартійності

388. В 1987-1989 рр. проводилася спроба здійснити радикальні економічні реформи. Вони включали до себе:

а) створення орендних підприємств

б) посилення державного регулювання

в) введення господарського розрахунку

389. Як називається форма господарювання на селі, заснована на приватній власності на землю:

а) фермерство

б) радгосп

в) кооперація

390. Коли був створений Народний Рух України:

а) 1988 р.

б) 1989 р.

в) 1990 р.

391. Після розпаду СРСР виникло:

а) ГУУАМ

б) ЄС

в) СНД

392. Коли в Україні святкується День Незалежності:

а) 16 липня

б) 28 червня

в) 24 серпня

393. Як називається передача державної або комунальної власності безкоштовно або за плату в приватну власність:

а) націоналізація

б) приватизація

в) капіталізація

394. Економічна політика сучасної України створюється за принципом:

а) соціально орієнтованих ринкових реформ

б) державного регулювання економіки

в) народної власності

395. За якою системою проходили вибори до Верховної Ради 2006 року скликання:

а) за змішаною системою

б) за мажоритарною системою

в) за пропорційною системою

396. Коли була введена національна валюта – гривня:

а) 1996 р.

б) 2000 р.

в) 2001 р.

397. Україна являється:

а) президентсько-парламентською республікою

б) президентською республікою

в) парламентсько-президентською республікою

398. Коли була затверджена символіка української державності:

а) січень-лютий 1992 р.

б) березень 1992 р.

в) червень 1992 р.

399. Хто був першим Президентом незалежної України:

а) І.Плющ

б) Л.Кравчук

в) Л.Кучма

400. Коли була прийнята Конституція України:

а) 28 червня 1991 р.

б) 28 червня 1996 р.

в) 28 червня 1995 р.

Література

1. Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. - К.: Наук. думка, 1991.

2. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької січі – К.: Наук. Думка, 1993.

3. Аркас М.М. Історія України-Русі. – К.: Наук. думка, 1990.

4. Багатопартійна Українська держава на початку ХХ ст.. Програмні документи перших укр. партій – К.: Пошук, 1992.

5. Баран В.К. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953 – 1985 рр. – Львів, 1992.

6. Бойко О. Історія України. – К., 1999.

7. Бойко О.Д. Історія України у ХХ столітті: Навчальний посібник для студентів – Ніжин, 1994.

8. Бокань В.А. , Польовий Л.П. Історія Культури України – К.: МАУТ, 1998.

9. Боризак І., Мартель Р. Іван Мазепа: життя і пориви великого гетьмана – К.: Либідь, 1991.

10. Борисенко В. Курс української історії. – К., 1997.

11. Боротьба Південно – Західної Русі і України проти експансії Ватикану та унії // 36 документів і матеріалів – К.: Либідь, 1990.

12. Борщак І. Мазепа, Орлик, Войнаровський. - Львів, 1991

13. Брицький П. Україна у Другій Світовій війні (1939-1945 рр.) – Чернівці, 1995.

14. Бунятян К. Давнє населення України. – К., 1999.

15. Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII – початок XX ст.). – Львів, 1996.

16. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Непринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995.

17. Верстюк В.Ф. История Украинской ССР: Хронолог. Справочник. – К.: Науч. думка, 1990.

18. Высшее образование в России. Очерк истории до 1917 года, - М., 1995.

19. Винниченко В. Відродження нації. В 3-х т. - К., 1990. - Т. 1.

20. Виноградов К.Б. Буржуазная историография первой мировой войны: происхождение войны и международные отношения. 1914-1917. – М.: Политиздат, 1962.

21. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія Україна. – К., 1996.

22. Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. – К., 1994.

23. Гетьмани України: історичні портрети. Збірник – К, 1991

24. Голод 1932-1933 років в Україні: очима історика, мовою документів. – К., 1990.

25. Голобуцький О., Кулик В. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця ХІХ – початку ХХ століття. Довідник – Київ, 1996.

26. Головченко В. Від “Самостійної України” до Союзу визволення України: нариси з історії української соціал-демократії початку ХХ століття – Харків, 1996.

27. Гомовська В. А. Становлення української соціал-демократичної думки кінця ХІХ – початку ХХ століття – Харків, 1997.

28. Грищак П. Галицько – Волинська держава – Галич, 1995.

29. Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа – К., Либідь, 1990.

30. Грушевський М. На порозі нової України – К., 1992.

31. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України – К.: Наук. Думка, 1992.

32. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. - К.: Освіта, 1992.

33. Гунчак Т.Г. Україна: перша половина XX століття – К., 1993.

34. Гурій І. О. Україна в системі всеросійського ринку 60 – 90х років XIX ст. – К, 1968.

35. Гурій О. Українська козацька держава в другій половині XVII - XVIII ст.: кордони, населення, право. -К., 1996.

36. Давня історія України: Навч. Посібник.: У 2 кн / Толочко П.П. (Керівник авт.кол.) – К. Либідь, 1994.

37. Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні – 20-30-ті роки – К.: Либідь, 1991.

38. Довідник з історії України в трьох томах. – К., 1995.

39. Документи та матеріали з історії України / За заг. ред. проф. М.Є. Безпалова – Донецьк, 1999

40. Дорошенко Д. Історія України: 1917-1923-К.: Либідь, 1993.

41. Драгоманов М.П. Вибране – К, 1991.

42. Дулуман Е.К., Глущак А.С. Введение христианства на Руси: легенды, события, факты – Сімферополь: Таврия, 1988.

43. Етнонаціональний розвиток України: термін, визначення, персоналії. – К., 1993.

44. Жуковський А. Петро Могила й питання єдності церков. - К., 1997.

45. Залізняк Л. Походження українського народу. – К., 1999.

46. Залізняк Л. Первісна історія України. – К., 1999.

47. Запровадження християнства на Русі. Історичні нариси – К.: Наук. думка, 1988.

48. Збірник документів та матеріалів з історії України //за заг. ред. Г.Я.Пономаренка – Донецьк.: Дон ДУ. 1995.

49. Іван Мазепа і Москва: Історичні розвідки і статті – К, 1992.

50. Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI - XVIII ст.-К., 1996.

51. Ісаєвич Я. Україна давня та нова: народ, релігія, культура. – Львів, 1996.

52. Історія України: Нове бачення. У 2т./За ред. В.А.Смолія – К.: Україна, 1995 – Т 1,2

53. Історія України. Курс лекцій: Навч. Посібник / Мельник Л.Г., Верстюк В.Ф. та ін. – К.: Либідь, 1991 – Кн.1.

54. Історія України / Під ред. В.А.Смолія – К.: Альтернативи, 1997.

55. Історія України / За ред. Плановика Б.Д. – К., 2000.

56. Історія України. Документи і матеріали. - К.: Академія, 2001.

57. Історія України. Документи. Матеріали / Уклад., комент. В.Короля. – К., 2001.

58. Історія України в запитаннях та відповідях. – К.: Знання, 1990.

59. Історія України. Маловідомі імена, події, факти. – К., 1996.

60. Історія української культури / За ред. І. Крип’якевича. К., 1999.

61. Історія української культури у 5-ти т. / за ред. Б.Є. Патона. - К.: Наукова думка, 2001.-Т.4.

62. Історія української еміграції. Матеріали до спецкурсу. / Уклад.: О.Д. Зубалій, Б.Д. Лановик, М.Ф. Траф'як, Г.М. Жук. - К., 1992.

63. Історія України в особах. XIX-XX ст. – К., 1995.

64. Історія України в особах (редкол.: Войцехівська та ін.) – К.: Україна, 1995.

65. Історичні постаті України. Історичні нариси. Збірник – Одеса, 1993.

66. Калугін Ю. Декабристи на Україні – К, 1971.

67. Карамазіна М. С. Ідея державності в українській політичній думці (кінець XIX – початок XX ст..) – Київ, 1998.

68. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960 – 80-х років. – К., 1995.

69. Калугін Ю. Декабристи на Україні. - К.: Вища школа, 1971.

70. Кирило – Мефодиевское общество. Сборник документов в 3-х т. – К, 1990.

71. Коваль М. Україна: 1939-1945. Маловідомі й непрочитані сторінки історії. – К., 1995.

72. Коли земля стогнала. Друга половина XVI – перша половина XVII ст.. – К.: Наук. думка, 1995.

73. Кондратюк В., Зайцев О. Україна в 20-30-х роках. Суспільне-політичне життя 20 ст. – Львів, 1993.

74. Коваленко Г. Українська історія , - К.: Велес, 1993.

75. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація гетьманщини (1760 – 1830) – К, 1992.

76. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997.

77. Копиленко О.Л. „Сто днів” Центральної Ради – К.: Либідь, 1992.

78. Копиленко О.Л. „Українська ідея” М. Грушевського: історія і сучасність – К.: Либідь, 1991.

79. Король В. Історія України – К, 1995.

80. Король Ю.А.Історія України – К., Академія,1999.

81. Костомаров М. Історія України в життєписах визначних її діячів. – К., 1991.

82. Костомаров Н. И. Мазепа // Іван Мазепа: художньо – документальна критика – К, 1992.

83. Костомаров Н.И. Закон Божий (книга Бытияукраинского народа). - К.:Либідь, 1991.

84. Костомаров Н.И. Исторические произведения. Автобиография. - К., 1998.

85. Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків. Довідник з історії України. – К., 1996.

86. Кравченко В.И., Панченко П.П. Украина в во Второй Мировой войне 1939-1945: современное видение, неизвестные факты - Донецк,1998.

87. Кравчук М. Українські січові стрільці – Івано – Франковськ, 1998.

88. Крижанівська О.О. Таємні організації в україні (масонський рух у 18 – на початку 20 ст.). – К., 1998.

89. Крипякевич І.П. Історія України – Львів: Світ 1990.

90. Культурне відродження в Україні – К, 1998.

91. Кульчицький С.В. Ціна „великого перелому”. – К., 1991.

92. Кульчицький С.В., Коваль М.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України: Навчальний посібник. – К., 1998.

93. Кухта Б. З історії української політичної думки – К, 1994.

94. Лавров Н. І. Історія Південно-Східної України – К., 1996

95. Лисяк – Рудницький І. Драгоманов як політичний теоретик // Історичні есе: У 2 т. К, 1994 – Т.1.

96. Лисяк-Рудницький І. Український національний рух напередодні першої світової війни //Історичні есе: У2т. – К, 1994

97. Литвин В. Україна: політика, власть. – К., 1997.

98. Литвин М.Р. Історія Галицького стрілецтва – Львів, 1990.

99. Лях Р.Історія України. – Донецьк, 1999.

100. Мазепа – людина і історичний діяч – К, 1991.

101. Малик Л., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності – Львів: Світ, 1995.

102. Махно Н. Воспоминания – М., 1992.

103. Медведев Р.А. Н.С.Хрущев. политическая биография. – М.: Книга, 1990.

104. Мирончик В.Д., Ігошкін Г.С. Історія України. – К., 2001.

105. Мицик Ю., Плохій С., Стороженко І. Як козаки воювали: розповіді про запорізьких козаків – 2-е вид. – К.: Пам’ятники України, 1991.

106. Могила: богослов, церковний культурний діяч. - К., 1997.

107. Нагаєвський І. Історія української держави 20 століття – К, 1993.

108. Нариси з історії України: новий погляд з найдавніших часів до кінця XVIII ст. – К., 1996. – Ч.1.

109. Нариси з історії України: новий погляд з найдавніших часів до кінця XVIII ст. – К, 1996 – Ч.2.

110. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. – К., 1992.

111. Национальная политика в императорской России: цивилизованные окраины – М, 1997.

112. Огієнко І. Українська культура. – К., 1991.

113. . Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба – Нью-Йорк, 1960.

114. Палкін В. А. , Скворцова Л. О. Історія України. Частина І – Донецьк, 2006.

115. Палкін В.А., Скворцова Л.О. Новітня історія України – Донецьк, 2002

116. Панасенко В.В. Соціальна еліта Гетьманщини (др. пол. XVII - XVIII ст.). - К., 1995.

117. Панченко П. П. Аграрна історія України – К, 2000

118. Перша конституція України гетьмана Пилипа Орлика - К, 1994

119. Петров В. Походження українського народу. – К., 1992.

120. Пинчук Ю.А. До оцінки наукової та громадської діяльності М.І. Костома­рова. // Укр. іст. ж-л., 1992. - № 3.

121. Пирог О. А. Ринок і торгівля України (історичний аспект) – К., 1996

122. Політична історія 20 століття: Навчальний посібник – Вид. 2-ге, перероб: доп./ В.Ф. Салабай та інші – К.:КНЄУ, 2001.

123. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т.- К., 1995.

124. Попович М. Нарис історії України. – К., 1998.

125. Проблеми історії національно-визвольного руху на Україні в період феодалізму та капіталізму. - Запоріжжя: Комунар, 1991.

126. Революция на Украине: По мемуарам белых. – К., 1990.

127. Рігельман О.І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі – К.: Либідь, 1994.

128. Рибалка І. К. Історія України: Дорадянський період – К, 1991

129. Рибалка І.К. Історія України. Ч.1.: Від найдавніших часів до кінця XVIII століття – Х.: Основа, 1994.

130. Рибалка І.К. Історія України – Ч.2: від початку ХІХ ст.. до 1917 р. – Харків: Основа, 1997.

131. “Руська трійця” в історії суспільно-політичного руху і культури України – К, 1998.

132. Сарбей В. Г. Етапи формування української національної самосвідомості (кін ХVІІІ – поч. ХХ ст.) // Укр.. іст. ж-л., 1995 - № 7-8.

133. Сарбей В. Т. Історія України ХІХ – поч. ХХ ст. – К, 1994

134. Саржан А. А. Формирование рыночной экономики Донбасса – Донецк: История Донбасса, 1994 – С.26 – 32

135. Світленко С.І. Народництво в Україні 60-80-х років XIX ст. Аналіз публікацій документальних джерел. - Дніпропетровськ, 1995.

136. Світлична В. В. Історія України – Львів.: Новий світ, 2002

137. Семененко В.И., Радченко Л.А. История Украины с древнейших времен до наших дней – Харьков: Торсинг, 1999.

138. Сергієнко Г.Я. Суспільно – політичний рух на Україні після повстання декабристів 1826-1850 – К, 1971.

139. Сергієнко Г.Я. Декабристи і Шевченко. – К, 1971.

140. Сергієнко Г. Я Тарас Григорович Шевченко – революціонер, демократ, мислитель, борець / Укр.. іст. ж-л, 1989 - № 3.

141. Сергійчик В.І. Національна символіка України. – К., 1998.

142. Скоропадський П. Спогади – К, 1992.

143. Слабосиницький М. З голосу нашої Кліо. - К.: Довіра, 1993.

144. Смолій В., Гурій О. Коли почала формуватися українська нація – К.: Наукова думка, 1991.

145. Смолій В. А., Степанков В. С. Правобережна Україна у другій половині CVII – XVIII ст.. Проблеми державотворення - К, 1993

146. Смолій В. А., Степанков В. С. Українська державна ідея XVII – XVIII століть. Проблеми формування, еволюції, реалізації – Київ, 1997.

147. Смолка А.О. Соціально-економічна думка та політика в країні XVII – на поч. XVIII ст. - К., 1996.

148. Стельмах С. Історична думка в Україні ХІХ – поч. ХХ століття – К, 1997.

149. Субтельний О. Мазепинці - К, 1994.

150. Субтельний О. Україна: Історія – К.: Либідь, 1996

151. Сухий О. Галичина: між Сходом і Заходом. Нариси історії XIX – поч.. XX ст. – Львів, 1997.

152. Толочко А. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. – К.: Наук. Думка, 1992.

153. Толочко П. Київська Русь. – К., 1996.

154. Толочко П. Літописи Русі. – К., 1994.

155. Толочко П. П. Від Русі до України – К, 1997

156. Трубайчук А. та ін. Україна у Другій Світовій війні. – К., 1997.

157. Україна в 1917-1921гг. Некоторые проблемы истории // Сб. науч. ст. – К.: Наук.думка, 1991.

158. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність – К, 1992, Вип. 1

159. Україна на зламі історичних епох (Державотворчий процес 1985-1999 рр.). – К., 2000.

160. Україна: друга половина XX століття. Нариси історії // Панченко П., Плющ М., Шевченко Л. та ін. – К., 1997.

161. Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола – М, 1998.

162. Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ ст.. Програмові та довідкові матеріали – Київ, 1993.

163. Українці в світі. - Мельбурн, 1997.

164. Ульяновський В., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні. У 3-х кн.. – К., 1994.

165. Феномен П. Могили: біографія, діяльність, позиція. - К., 1996.

166. Хижняк 3. Києво-Могилянська Академія. - К.: Вища школа, 1981.

167. Хрестоматія з історії України – К.: Освіта, 1996 – р. VI.

168. Шаповал Ю. Людина і система (штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні). – К., 1994.

169. Шаповал Ю. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К., 1993.

170. Юхименко П. Новітня історія України. – К., 1996.

171. Яблонський В. Сучасні політичні партії України: Довідник. – К., 1996.

172. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – К., 1999.

173. Яковенко Н. Нариси історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. – К., 1997.

(источник: Кун Д. Основы психологии: Все тайны поведения человека. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 864с. – Гл. 1. Краткая история психологии. – С. 42-45.)

Стимул (раздражитель) – события в среде (физические или психические), которые оказывают воздействие на организм и вызывают какую-то реакцию.

Реакция – любое мускульное действие, активность желез внутренней секреции или другое поддающееся идентификации поведение.

Условный рефлекс – рефлекторная реакция, возникающая в ответ на предъявление нового (условного) стимула.

Интроспекция«внутренний взгляд» - метод исследования собственных мыслей, чувств и ощущений.

Экспериментальное самонаблюдение(В.Вундт) - метод исследования на основе интроспекции, позволяющий исследовать свои реакции на различные стимулы.

Структурализм – школа мысли, ставившая перед собой цель расчленить ощущение и личный опыт на базовые элементы (кирпичики).

Функционализм– школа психологии, интересовавшаяся тем, как поведение и психические способности помогают людям приспособиться к своему окружению.

Детерминизм – доктрина, утверждающая, что любое поведение обусловлено предшествующими причинами, которыми можно было бы полностью объяснить наш выбор и действия, будь эти причины известны.

Естественный отбор – теория Ч.Дарвина, согласно которой эволюция благоприятствует растениям и животным, наиболее приспособленным к своим жизненным условиям.

Педагогическая психология – психологическое исследование научения, преподавания и родственных вопросов.

Индустриальная (инженерная, трудовая, организационная) психология – приложение психологии к производству, в частности, отбору персонала, трудовым отношениям и проектированию машин.

Гештальт-психология – школа психологии, предлагающая изучать мышление, научение и восприятие в виде целостных структур (гештальтов), а не путем расчленения их на части.

Психоаналитическая теория –теория поведения, делающая упор на внутренние конфликты, мотивы и неосознаваемые силы.

Психоанализ –фрейдовский подход к психотерапии, делающий упор на исследовании неосознаваемых конфликтов.

Бессознательное – содержимое психики, которое находится за пределами сознания; прежде всего это импульсы и желания человека, не доступные непосредственному восприятию.

Вытеснение – процесс, посредством которого воспоминания, мысли или импульсы удаляются из сознания.

Неофрейдист – психолог, принимающий общие положения теории Фрейда, но пересмотревший ее в соответствии с собственными идеями.

Когнитивный бихевиоризм – подход, объясняющий поведение с помощью поведенческих (бихевиористских) принципов и когнитивной способности (восприятия, мышления, предвосхищения).

Модификация поведения – использование принципов научения (классического и оперантного обусловливания) для изменения человеческого поведения, прежде всего, неадекватного поведения. Согласно Скиннеру, «спланированная культура взаимодействия, основанная на позитивном подкреплении, может способствовать желательному поведению».

Гуманистическая психология – подход к психологии, придающий особое значение человеческому опыту, проблемам, потенциям и идеалам.

Свобода воли – доктрина, утверждающая, что люди обладают свободой выбора и принятия решений.

Собственный образ – общее субъективное восприятие самого себя, включая образы своего тела, личности, возможностей и т.д.

Самооценка – позитивные и негативные чувства и убеждения относительно самого себя.

Система отсчета– ментальная и эмоциональная позиция, используемая для рассмотрения и оценки событий.

Эклектичный подход – интегрирует концепции и основные достижения из множества источников, теоретических направлений.

Когнитивная психология – научная область психологии, интересующаяся человеческим мышлением, познанием, пониманием и обработкой информации.

Дата добавления: 2013-12-28; просмотров: 534; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Да какие ж вы математики, если запаролиться нормально не можете??? 8640 - | 7468 - или читать все...

Читайте также:

 

3.229.118.253 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.087 сек.