double arrow

Брюссельська школа

Типи проектних робіт на стадії районного планування.

Значення теорії містобудування в сучасній проектній практиці.

Градостроительная теория все более концентрируется на исследовании проблем упорядочения внутрисистемных связей, проблемах методологии взаимодействия градостроительных систем с фактами внешней среды (пространственной, экономической, социальной, экологической и др.) и образно говоря, является наукой о связях.

Актуальными направлениями развития градостроительной науки, связанными с внедрением методологии системного анализа современных информационных технологий представляются:

-дальнейшие исследования в области структурирования и формализации объекта и предметной области градостроительной деятельности;

-совершенствование процессов управления, технологии принятия градостроительных решений;

-создание градостроительных информационных систем, системы мониторинга состояния градостроительных объектов;

-создание системы непрерывного проектирования объектов градостроительства, совершенствование графического языка, состава и содержания процедур общественного обсуждения, согласования и утверждения градостроительной документации, системы контроля её реализации.

Стадії проектування Види проектних матеріалів Масштаб основних графічних матеріалів
Регіональне планування Наприклад: Стратегія розвитку країни (1997-2002року)  
  Районне планування Схема районного планування 1: 300 000, 1: 100 000
Проект районного планування 1: 100 000, 1: 25 000
Проект планування передмість та зеленої зони крупного міста 1: 50 000, 1: 25 000
Техніко-економічні основи розвитку міських агломерацій 1:50000, 1:25000
Проект планування міських агломерацій 1: 100 000, 1: 25 000
Генеральний план міста Техніко-економічне обґрунтування розвитку міста 1: 25 000, 1: 10 000
Генеральний план міста 1: 10 000, 1: 5000
Проект розміщення будівництва першої черги 1: 10 000, 1: 5000
Проект детального планування (ПДП) Проект детального планування частини міста 1: 2000
Проект забудови і робоче проектування Проект забудови 1: 1000
Робочі креслення забудови 1: 500

Брюссель був жертвою інтернаціональної архітектури. Будівлі і споруди будувалися загальними силами, тому він втратив свій історичний образ.

Брюссельська школа стала противитись інтернаціональній архітектурі, тому її архітектори почали робити контрпроекти, які показуватись в популярних місцях на загальний огляд.

За такі ідеї керівництво звільнило Кріє і Кюло, з якими пішли і 80 студентів, які об'єдналися і створили разом окрему школу "АРАУ", а також заснували архітектурний архів АММ. Під час архітектурної практики вони робили обміри історичних районів і вносили цей матеріал в архів.

Ідеї школи:

1. В умовах історичних міст - повернутись до цегляної забудови, відмовитись від панельного будівництва і повернутись до ручної праці.

2. Залучали населення брати участь в архітектурному процесі (вивішували свої варіанти на огляд навіть на стадії розробки)

3. Необхідно зберегти історичну забудову і історичний рельєф, відновлення фасадів, "тротуари для людей", зменшення кількості транспортних місць.

Дуже часто використовували аксонометрію в кресленнях.

Зараз АММ не існує і архіви втрачені

Діячі:

Чарльз Мур - головним для архітектора має бути бажання замовника. Чарльз Мур вперше зробив поворотну секцію в будинках, в Лондоні. Вважав, що купель (хрещення водою і омивання після смерті) є основою утворення світу. У проекті свого власного житла, всередині плану зробив ванну кімнату, по бокам будинку 2 сходових клітини.

Відомим його проектом стала площа в Нью Джерсі в 1977р. Архітектор дізнався, що в цьому місті найбільша діаспора італійців. Площу так і назвав "Італія". На площі з каменю вимощена карта І талії, всередині знаходиться купель, куди стікає вода з фонтану.

Анри Ван де Вельде, один из основоположников бельгийской ветви «стиля модерн» — «Ар нуво», стоит в ряду крупнейших архитекторов-новаторов рубежа XIX–XX веков.

Ван де Вельде построил для себя дом в Уккле, пригороде Брюсселя, причем сам разработал все его внутреннее убранство, включая мебель, обои, ковры и домашнюю утварь. В декоре он использовал изогнутые линии, однако контуры мебели были заметно не похожи на все то что тогда делалось. Эти плавные линии были целесообразны. Спинка стула отвечала формам человеческого тела, в упруго изогнутых ножках зримо ощущалась прочность. Эти два качества – логика и сила – были присущи всем зрелым работам Ван де Вельде: зданиям, изделиям из стекла и металла, керамике, текстилю, книжным переплетам, плакатам и украшениям.

Ван де Вельде был убежден в том, что красота вещи заключается в чистоте выражения материала; говоря другими словами, в изделии из дерева должно быть отражено то, что можно называть внутренней сущностью дерева. Форма должна подчеркивать конструкцию и делать функцию вещи ясной и четкой.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: