double arrow

Розрахунок параметрів кінематики


 

Кількість підйомів у годину

                                                   .                   (4.11)

Тривалість одного циклу

                                                   с.                    (4.12)

Чистий час руху скіпів

                                                   с,         (4.13)

де  - пауза між підйомами, яку приймаємо рівній часу розвантаження самоскиду.

Середня швидкість руху скипів

                                                   м/с.           (4.14)

Розрахунок п’ятиперіодної діаграми швидкості прямування скіпів.

Перевіряємо:

швидкість сходу порожнього скіпа з кривих

                                          м/с, (4.15)

швидкість входу завантаженого скіпа в криві

                                  м/с, (4.16)

що задовольняє рекомендації ПБ.

У результаті розрахунку діаграми знаходимо швидкість скіпів; тривалість періодів - t'1, t1, t2, t3, t'3 і протяжність ділянок шляху переміщення l1, l2, l3 (рис.4.2,б).

Для розрахунку Vmax фактичну п’ятиперіодну діаграму швидкості заміняємо умовною трьохперіодною (рис.4.2,а) із періодами : похила висота підйому Lу, час руху Ту і максимальна швидкість .
Максимальна швидкість руху по умовній діаграмі [5,с.314]:  ,                     (4.17)

де  -"модуль швидкості"

                                          .         (4.18)

Час по умовній діаграмі

c.   (4.19)

Середня швидкість по умовній діаграмі

 м/с,        або       м/с, (4.20)

де м,                (4.21)

або м.                (4.21')

Максимальна швидкість руху

                                 м/с,  (4.17)

або                 м/с.         (4.17')

Максимальна швидкість по фактичній п’ятиперіодній діаграмі

м/с,                     (4.22)

або                 м/с.                    (4.22')

Припустима по ПБ швидкість руху скіпів по похилому шляху - 7,0 м./с

Отримані розрахункові дані необхідно скорегувати по обраному устаткуванню.

Кількість обертів двигуна, що відповідає максимальній швидкості, об/хв

                                                     ,                 (4.23)

де і = 10,5; 11,5; 20,0 - можливі для обраної підйомної машини передатні відношення редукторів.

Розрахункові значення кількості обертів двигуна обраної підйомної машини 2Ц-4 1,8  при  значенні Vmax = 5,3 м/с   і редукторами  з передатним відношенням і = 10,5; 11,5; 20,0 складають, відповідно, 266; 291; 506.

Приймаємо привід на базі асинхронного двигуна з фазним ротором.

Синхронне число обертів двигуна, об/хв

                                                   ,                                     (4.24)

де-f = 50Hz - промислова частота току; p = 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 - стандартний ряд числа пар полюсів, при яких n0 = 1500, 750, 500, 375, 333, 300, 250 об/хв.Приймаємо двигун із шістьма парами полюсів із синхронним числом обертів 500 об/хв і редуктор із передатним відношенням 20,0.

Номінальне число обертів двигуна під навантаженням, прийнявши номінальне ковзання S = 0,03

                                 об/хв.    (4.25)

Фактична номінальна швидкість підйому

м/с.    (4.26)

Далі визначаємо час і шлях для кожного з п'ятьох періодів діаграми швидкості:

час і шлях прискореного руху порожнього скіпа по розвантажувальним кривим

                                  с,                   (4.27)

де l0 = 6,0 м - довжина розвантажувальних кривих;

час і шлях прискореного руху порожнього скіпа поза розвантажувальних кривих

                                 с,              (4.28)

                 м;         (4.29)

час і шлях уповільненого руху навантаженого скіпа перед розвантажувальними кривими

                         с,              (4.30)

          м;            (4.31)

час і шлях рівномірного руху               

 

                                           с,                          (4.32)

де  м;               (4.33)

час і шлях уповільненого руху навантаженого скіпа в розвантажувальних кривих

                                  с,                   (4.34)

 де l0 = 6,0 м - довжина розвантажувальних кривих.

Фактична тривалість руху за цикл

с,      (4.35)

 котра незначно відрізняється від раніше визначеного часу руху судин за цикл (71с).

 Рис 4.2 Діаграма швидкості руху судин підйомної установки:

а – трьохперіодна, б – п’ятиперіодна

                                                                     

 Сейчас читают про: