double arrow

Приклад виконання завдання.


Приклад. Побудувати епюри поперечних сил і згинальних моментів для консольної балки (рис.19).

Дано: Р = 4 кН, q = 2 кН/м, q1 = 4 кН/м, М = 20 кН×м, Н = 6 м, l = 2 м, а = 4 м.

1. Обозначаємо опорні реакції. В нерухомом опорном шарнірі А будє дві складові реакції: вертикальна RA та горизонтальна НА, в рухомому опорному шарнірі В – тільки вертикальна реакція RВ. (рис 19). Напрямок цих реакцій обираємо довільно. Для визначення реакцій записуємо рівняння рівноваги.

Реакції НА, RВ додатні, тобто їх напрямок вибрано вірно. Реакція RA від’ємна, тому на рисунку необхідно змінити її напрямок на зворотний і налдалі вважати цю реакцію додатною.

Перевірка:

2. Визначити границі ділянок. Провести на кожній дільниці переріз і проставити координату перерізу.(рис )

3. Записуємо рівняння для визначення внутрішніх силових чинників, визначаємо їх та будуємо епюри. (рис 21 а, б, в)

 

 

 

 

Перевіримо рівновагу вузла Д (рис22 а) :

Вузол Д знаходиться в рівновазі.

Перевіримо рівновагу вузла С (рис 22 б)

Вузол С знаходиться в рівновазі.

 
Рис 22Завдання для самостійного розв’язання.
Схеми обираються згідно номеру по списку в журналі. Значення числових факторів по останній цифрі порядкового номеру в таблиці 6.

№ вар Сила  Р, кН Момент пари сил  М, кН×м Розподілене навантаження q, кН/м а, м b, м с, м d, м
1 6 2 3,6 1,4 2,2 3,2 5,2
2 7 3 4 1,6 2,4 3,4 5,4
3 8 4 3,5 1,8 2,6 3,6 5,6
4 3 5 3 2 2,8 3,8 5,8
5 4 6 2,6 2,2 3 4,2 5,6
6 4,5 7 2,8 2,4 2,7 4,4 5,4
7 4,8 2,5 3,2 2,6 2,5 4,0 5,2
8 5,5 3,5 3,8 2,8 2,3 3 5
9 5,8 4,5 4,5 1,5 2,9 3,5 4,8
0 5 5,6 3 1,7 3,2 4,5 4,4

Таблиця 6.

 

 
 

 

Розділ 3. Теорії напруженого і деформованого стану.

 Сейчас читают про: