double arrow

Г) всі відповіді вірні.Класифікація природних ресурсів проводиться:

Г) відповіді всі вірні.

Коефіцієнт народжуваності знаходимо за формулою:

а) n = (N/(T·S))·1000;

 

Коефіцієнт смертності немовлят за своєю величиною:

; б) найнижчий у країнах з розвинутою ринковою економікою;

 

Коефіцієнт природного приросту знаходимо за формулою:

а) Кпр = ((N – M)/(T·S))·1000;

 

Коефіцієнт народжуваності, смертності природного приросту розраховують у:

; в) проміллях;

Коефіцієнт смертності можна знайти за формулою:

а) m = (M/(T·S))·1000;

Класифікація основних вікових груп населення:

; г) допрацездатне, працездатне і старше за працездатне.

Кількість трудових ресурсів пропорційна чисельності населення?

В) не завжди

Комплекс соціально-економічних заходів, за допомогою яких уряд скеровує ці процеси у потрібному напрямку називають:

а) соціально-економічною політикою держави;

Концентрація виробництва як зосередження підприємств на невеликій території характерно для таких галузей:

г) відповіді а і в вірні.

Коефіцієнт локалізації (Кл) на території району при відомих питомій вазі галузі району в промисловому або сільськогосподарському виробництві району (Пп.р.) та питомій вазі відповідної галузі району в країні (Пп.к.) визначається за формулою:
аб) ;

 

Коефіцієнт міжрайонної товарності дає можливість:

а) оцінити потенціал району;

Коефіцієнт виробництва продукції в районі на душу населення дорівнює 1,8. У регіоні випущено продукції на суму, що становить 26% від продукції, випущеної в Україні. Чисельність населення в Україні становить 46,8 млн. осіб. Знайти кількість жителів району.

Г) 6,552 млрд.

 

5С5 Донецькому регіоні становить 2,8. Чисельність населення в регіоні – 12 млн. осіб, а в Україні – 46,8 млн. Яка питома вага вугільної промисловості?

а) 72,8%

 

Коефіцієнт міжрайонної товарності становить 0,35, а загальна вартість сільськогосподарської продукції району, призначеної на експорт – 28 млн. грн. Знайти загальну вартість продукції, що виробляється в сільському господарстві району.

Г) 80 млн. грн.

Кон’юнктура ринку це:

г) конкретні умови реалізації суспільного продукту.

 

Коефіцієнт кореляції рангів Спірмена розраховують за формулою:

г)

Комплексуюча галузь – це

в) нова галузь, розвиток якої виключає появу диспропорції в економіці країни;

Кредит – це:

а) позика у грошових одиницях чи у вигляді товару на умовах повернення з виплатою процентів;

 

Країна виробляє більше, ніж споживає, коли:Сейчас читают про: