double arrow

Г) торговельний баланс активний.


Е

Економічно сформульоване суспільством керівне положення, що визначає об‘єктивні потреби і умови соціального розвитку – це:

а) закономірність;

 

Економічні закони, характеризуючи об‘єктивні відносини, проявляються у процесі:

б) суспільно-корисної трудової діяльності;

 

Ефективність при зростанні продуктивних сил на певній території дорівнює 1,6. сума витрат на весь процес РПС становила 40 млн. грн. Чому дорівнює

ефект такого РПС:

а) 64 млн. грн.;

Ефективність при зростанні продуктивних сил на певній території дорівнює 1,6. Сума витрат на весь процес РПС становила 40 млн. грн. Чому дорівнює ефект такого РПС:

а) 64 млн. грн.;

 

Ефективність при зростанні продуктивних сил на певній території дорівнює 4,8. Сума витрат на весь процес РПС становила 80 млн. грн. Чому дорівнює ефект такого РПС:

б) 384 млн. грн.;

 

Ефект при розміщенні продуктивних сил на певній території дорівнює 160 тис. грн. Сума витрат на весь процес РПС становила 140 тис. грн. Чому дорівнює ефективність такого РПС:

б) 1,14 тис. грн.;

Економічна оцінка природних ресурсів виражається:

В) в грошовій формі

Економічна напруга, погіршення гнучкості у використанні сировини і трудових ресурсів в деяких регіонах спричинено:
Г) відповіді а і б вірні.

 

Ефективність спеціалізації регіону визначається:

в) правильної відповіді не має.

Експеримент – це:

А) дослідне відтворення об’єкта пізнання, перевірка гіпотез

Екологічна оцінка розміщення виробництва – це:

в) визначення екологічної безпеки будь-якої господарської діяльності;

 

Екологічна оцінка розміщення виробництва включає:

а) 4 етапи

 

Енергомісткість виробництва розраховують за формулою:

а)  

Економічна система – це:

б) будь-яка суспільна система, результатом функціонування якої є, з одного боку, виробництво матеріальних і духовних благ для задоволення суспільних потреб, а з другого – відтворення самої себе в кожному циклі функціонування;.

Експорт товарів – це:

; б) реалізація товарів на зовнішньому ринку;

 

Експорт – це:

; г) товари і послуги, які країна продає іншим країнам.

 

Економічна інтеграція – це:

б) об’єктивний процес розвитку глибоких, стійких взаємозв’язків та поділу праці між національними господарствами, створення міжнародних господарських комплексів у межах держави;

Економічні спілки або союзи можуть бути:

б) регіональні; спеціальні; товарно-виробничі; інвестиційні;

Щ

Що із нище сказаного не входить до групи закономірностей РПС:

в) закономірність комплексного розміщення виробництва;

Що відноситься до стратегічних напрямів в ресурсозбереженні:

А) комплексне використання мінерально-сировинних і паливних ресурсів; 

Що відноситься до невичерпних природних ресурсів:

Г) всі відповіді вірні.

 

Що не входить до аналізу природно-ресурсного потенціалу:

В) ринкове середовище;

 

Що не відноситься до критеріїв економічної оцінки:

Б) рівень освоєння і використання ресурсів;

Що покладеного в основі нового підходу економічної оцінки природних ресурсів:

а) розрахунок сукупних затрат на відтворення ресурсу;

 

Що можна віднести до водних ресурсів:

г) всі відповіді вірні.

Що не відноситься до демографічних передумов:

А) соціальна політика держави;

 

Що не відноситься до видів планування сільських поселень в Україні:

в) територіальне;

 

Що лежить в основі територіального поділу праці:

Г) всі відповіді вірні.

 

Що не відноситься до переваг комбінування:Сейчас читают про: