Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

А) галузі, значна частина продукції яких вивозиться за межі країни
Галузеві райони характеризуються:

б) зосередженням на певній території підприємств окремих галузей;

Горизонтальна інтеграція передбачає:

а) злиття фірм, які випускають аналогічний товар;.

Н

Науково технічний центр, що забезпечує створення та впровадження нових розробок – це:

в) технополіс;

Необхідне, істотне, стійке, повторюване відношення між явищами у природі і суспільстві – це:

б) закон;

Незмінними у відомій людству системі відліку часу є:

б) закон;

Назвіть умову застосування методу лінійної функції прогнозу чисельності населення:

; б) постійна величина середнього приросту населення;.

 

Назвіть характерні

особливості сучасної вікової структури населення України:

А) зниження частки дітей в загальній чисельності населення

Населений пункт, який виконує промислові, транспортні, культурно-торгові та адміністративні функції називається:

; б) містом;

Найбільш водомісткими є:

г) все сказане правильно.

Наприкінці XIX століття Донбас випередив Урал у розвитку гірничої металургії через:

а) зміни в технології виплавляння металу;

Норвегія є великим експортером алюмінію, тому що:

б) має дешеву електроенергію;

 

Найбільший алюмінієвий завод України розташований у Запоріжжі тому, що:

в) є дешева електроенергія;

На першому етапі економічного обґрунтування галузевого розміщення виробництва вивчають:

в) диспропорції у розвитку і розміщенні виробництва;

 

На другому етапі економічного обґрунтування галузевого розміщення виробництва вивчають:

б) основні умови і фактори розміщення;

 

На третьому етапі економічного обґрунтування галузевого розміщення виробництва вивчають:

а) кілька можливих напрямків розвитку галузі і вибирають оптимальний;

 

На першому етапі екологічної оцінки розміщення виробництва:

а) здійснюють оцінку екологічного допуску виробництва;

 

На другому етапі екологічної оцінки розміщення виробництва:

 в) розраховують витрати на охорону середовища за проектним і базовим варіантом;

На третьому етапі екологічної оцінки розміщення виробництва:

Г) вивчають потреби подолання негативного впливу в регіонах, де забруднення більше за ГДК.

 

На четвертому етапі екологічної оцінки розміщення виробництва:

б) проводять оцінку економічної ефективності природо захисних заходів;

Національний комплекс – це:

в) територіальне утворення обмежене кордонами держави, в якому всі елементи та компоненти економічного життя функціонують як єдиний організм, направлений на відтворення суспільного продукту і засобів його виробництва, а також умов життєдіяльності людини;
 

Нова галузь – це:

Г) галузі з найбільшою питомою вагою інвестицій в її розвиток.

Назвіть причини зменшення кількості населення в державі (Україні):

; в) соціально-економічні та демографічні особливості;

 

Найбільш працемісткими є виробництво:

а) обчислювальної техніки;

 

Л

Локальне виробничо-територіальне сполучення, де підприємства поєднуються тісними виробничими зв’язками таким чином, що вилучення якихось компонентів знижує ефективність комплексу, обмежує виконання господарських функцій:

Г) промисловий вузол.

М

Метою регіональної економічної політики є: в) створення динамічного, збалансованого і сталого соціально-економічного розвитку регіонів;

М. Паламарчук виділив такі економічні райони:

б) Західний; Центрально-Східний; Південний; Східний; Північно-Східний

Мінеральні утворення в земній корі з певним хімічним складом і фізичними властивостями, які використовуються людиною у господарській діяльності:

А) корисні копалини;

Міста, які виконують одну функцію називають?

В) монофункціональні

Матеріаломісткими є:

г) все сказане правильно.

Макроположення характеризує:

а) економічні відносини об’єкта з великими регіонами або державами;

 

Мезоположення характеризує:

б) об’єкт за відношенням до компактної та відносно невеликої за розміром території його оточення;

 

Мікроположення характеризує:

в) об’єкт відносно невеликого оточення;

Метод – це :

а) спосіб чи засіб досягнення будь-якої мети;

 

Методика – це :б) сукупність спеціально підібраних методів з метою практичного чи теоретичного пізнання дійсності;.

 

Методологія – це :

; в) сукупність найбільш істотних елементів теорії, викладених у прийнятній для практики формі;

 

Методи екологічного обґрунтування галузевого розміщення виробництва включають такі етапи:

г) все сказане правильно.

 

Методи економічного обґрунтування галузевого розміщення виробництва включають:

в) 3 етапи;.

 

Матеріаломісткість виробництва розраховують за формулою:

б)  

Методи економічного обґрунтування галузевого розміщення виробництва включають такі етапи:

б) аналіз сучасного розвитку і розміщення галузі; визначення сучасного розвитку і розміщення галузі; вибір оптимального варіанту розміщення;

Міжнародні (зовнішні) зв’язки – це:

а) взаємообмін однієї країни з іншими країнами світу енергією, інформацією та іншими продуктами економічноїдіяльності;

Міжнародна торгівля є взаємовигідною, якщо:

а) країни мають порівняльні переваги у виробництві яких-небудь товарів або послуг;.

 

У

Удосконалення галузевої структури регіональної економіки та динаміка її розвитку - це: а) структурна політика регіону;

У чому суть принципу обмеженого централізму:

г) поєднання інтересів країни і регіонів;

Умови, без яких розвиток і розміщення виробництва неможливі, називаються:

Б) передумовами РПС;

У регіоні налічується 12 млн. трудових ресурсів. Всього в регіоні проживає 28 млн. чоловік, 24% з якого це непрацездатні особи, з яких 3,1млн. чоловік працездатного віку навчаються з відривом від виробництва, 1,1 млн. це інваліди працездатного віку. Знайти кількість населення, що задіяне у домашньому господарстві, якщо 2,2 млн. осіб непрацездатного віку задіяні у виробництві благ та сфері послуг.

А) 7,28млн.                    Б) 22,8млн.                      В) 9,05млн.                   Г) 15,47млн.

 

У Великобританії 6,8 млн. осіб працездатного віку навчаються, тобто не задіяні у виробництві, вони становлять близько 13% від трудових ресурсів країни, 8% населення це пенсіонери і підлітки, що працюють. За статистикою 5% це непрацюючі інваліди у працездатному віці і тільки 3% населення задіяні у домашньому господарстві. Розрахуйте чисельність населення у працездатному віці.

А) 60млн.                        Б) 12.34млн.                  В) 35.51млн.                  Г) 59.09 млн.

 

Управлінсько-регулятивні цілі районування передбачають:

б) використання в процесах управління територіальним розвитком держави на всіх ієрархічних рівнях управління;

Усі зовнішньоекономічні операції за певний проміжок часу відображені у:

в) платіжному балансі;

К

Кредитна політика – це: г) сукупність кредитних відносин та методів надання кредитів у грошовій або товарній формі на умовах повернення.

Капіталомісткість виробництва розраховують за формулою:

б)

Кожен принцип РПС повинен:

Дата добавления: 2018-02-20; просмотров: 249; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Да какие ж вы математики, если запаролиться нормально не можете??? 8244 - | 7211 - или читать все...

 

3.81.73.233 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.006 сек.