double arrow

Г) правильна відповідь відсутня.Теплові електроцентралі ( ТЕЦ ) необхідно розміщується біля:

в) споживача;

Трудомісткість виробництва розраховують за формулою:

в)  

Територіальна структура – це:

а) розміщення виробництва по окремих економічних районах;

 

Типи країн залежно від галузевої структури господарства можуть мати такі стани:

а) індустріальний; постіндустріальний; інформаційний;

Теоретико-методологічні цілі районування передбачають:

а) отримання нових знань про соціально-економічний розвиток регіонів, їх еволюцію;

Товарообіг – це:

в) обіг товарів, який забезпечує рух товарних мас зі сфери виробництва до сфери споживання;

Транспортабельність виробництва розраховують за формулою:

в)  

Г

Група промислових підприємств взаємопов’язаних спільними допоміжними виробництвами, що мають єдину систему розселення і обслуговуються спільною інфраструктурою – це:

а) промисловий центр;

Головні напрямки розвитку економіки та життєдіяльності загалом у просторовому аспекті на певний період – це:

б) принципи РПС;

 

Грошове вираження господарської цінності природних благ, які визначають за ефективністю їх відтворення – це:
в) економічна оцінка природних ресурсів;

Галузева структура в економіці розвинутих країн:

а) відповідає НТП на кожній стадії його розвитку;

Галузі, які забезпечую нормальне функціонування спеціалізованих галузей називають:

; в) допоміжними;

 

Галузі, які задовольняють загальні потреби господарства і потреби населення регіону називають:

г) обслуговуючими.

Гірничодобувна промисловість розташовується:

Г) правильна відповідь відсутня.

Географічне розташування об’єкта або території може розглядатися на:

Г) все сказане правильно.

Геопросторова парадигма – це:

а) головні елементи знання, своєрідна система відліку, в рамках якої мають місце конкретні явища і процеси;

Господарство країни – це:

а) велика і складна економічна, соціальна і екологічна система, сукупність усіх видів економічної діяльності

Галузева структура – це:

б) склад галузей і співвідношення між ними;

Галузі – це:

Г) сукупність усіх виробничих одиниць, які беруть участь переважно в однакових або подібних видах виробничої діяльності.

Галузі спеціалізації – це:Сейчас читают про: