double arrow

Г) відповіді а і в вірні.


Орієнтація регіону на виробництво товарів і послуг для позарайонного споживача у загальній системі ТПП називається:

б) територіальною спеціалізацією

 

Орієнтація на випуск деталей або частини готової продукції називається:

; в) детальною спеціалізацією

 

Організований взаємозв’язок спеціалізованих підприємств називається:

б) кооперуванням;

 

Об’єднання в рамках підприємства кількох технологічно різних, але взаємопов’язаних виробництв називається:

б) комбінуванням;

 

Обслуговуючі галузі – це:

в) галузі, що обслуговують населення;

 

Основними цілями використання районування є:

; г) все сказане правильно;

 

О.І. Шаблій виділив такі економічні райони:

в) Центральний; Західний; Північно-Східний; Східний; Центрально-Східний; Південний;

 

Основними принципами районування є:

в) генеральність; ієрархічність; територіальна цілісність; погодженість з існуючим територіально-політичним та адміністративно-територіальним поділом країни;

 

Т

Трансфертна політика – це: г) сукупність механізмів формування та використання державних фінансових ресурсів, їх перерозподіл між галузями та регіонами.
 

Тарифна політика – це: в) принципи визначення сфери регулювання цін і тарифів, засоби та форми цього регулювання;

Точка, зв’язки якої з довколишньою територією функціональні – це:

в) центр;

Територіальне сполучення об’єктів, що відіграють певну роль у розвитку даної території – це:

б) вузол;

Територія, що відрізняється від інших територій за сукупністю складових частин, які характеризуються єдністю, взаємозв’язком та цілісністю – це:

б) район;

Тіла і сили природи, які на певному рівні розвитку продуктивних сил і вивченості можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства у формі безпосередньої участі в матеріальній діяльності – це:

а) природні ресурси;

Технологічна оцінка природних ресурсів виражається в:

Г) відповіді а і в вірні.

ТПП між країнами і великими економічними районами носить назву:

А) генеральним

 

ТПП між промисловими вузлами і містами називається:

в) внутрішньорайонним;

 

ТПП, за якого стадії виробничого процесу територіально роз’єднанні називають:

в) фазовим;

 

ТПП, при якому одна і та сама продукція надходить до центрів з різних місць протягом року називається:

в) фазовим;

 

ТПП, при якому відбувається спеціалізація окремих виробництв у середині економічного району називають:

в) внутрішньорайонним поділом праці;

 Транспортні витрати між двома населеними пунктами одного району на доставку продукції А в кількості 1000 шт. становлять 1400грн., продукції Б в обсязі 1300 шт. відповідно 4000грн. Собівартість одиниці продукції А становить 11грн., а В – 13 грн. Середня собівартість продукції в країні дорівнює 15 грн. Визначити індекс поточних витрат.Г) 0,95.

 

Транспортні витрати між двома населеними пунктами одного району на доставку продукції А в кількості 1000 шт. становлять 1400грн., продукції Б в обсязі 1300 шт. відповідно 4000грн. Собівартість одиниці продукції А становить 11грн., а В – 13 грн. Середня собівартість продукції в країні дорівнює 15 грн. Визначити ефективність спеціалізації.

А) 1,05;

 

Транспортні витрати між двома населеними пунктами одного району на доставку продукції А в кількості 2000 шт. становлять 1400грн., продукції Б в обсязі 1000 шт. відповідно 6000грн. Собівартість одиниці продукції А становить 13грн., а В – 15 грн. Середня собівартість продукції в країні дорівнює 15 грн. Визначити індекс поточних витрат.

Б)1,16;

 

Транспортні витрати між двома населеними пунктами одного району на доставку продукції А в кількості 2000 шт. становлять 1400грн., продукції Б в обсязі 1000 шт. відповідно 6000грн. Собівартість одиниці продукції А становить 13грн., а В – 15 грн. Середня собівартість продукції в країні дорівнює 15 грн. Визначити ефективність спеціалізації.А) 0,86;                

 

Транспортні витрати між двома населеними пунктами одного району на доставку продукції А в кількості 1000шт. становлять 2200грн., продукції В в обсязі 1300шт. відповідно 5050грн. Собівартість одиниці продукції А становить 10грн., а В – 12 грн. Середня собівартість продукції в країні дорівнює 13 грн. Визначити ефективність спеціалізації регіону.

Б)0,93;

 

Транспортні витрати між двома населеними пунктами одного району на доставку продукції А в кількості 1000шт. становлять 2200грн., продукції В в обсязі 1300шт. відповідно 5050грн. Собівартість одиниці продукції А становить 10грн., а В – 12 грн. Середня собівартість продукції в країні дорівнює 13 грн. Визначити індекс поточних витрат.

А) 1,08;                           Б)0,93;             В)1,12;             Г) правильна відповідь відсутня.

 

Транспортні витрати між двома населеними пунктами одного району на доставку продукції А в кількості 1300 шт. становлять 1800грн., продукції Б в обсязі 1600 шт. відповідно 5050грн. Собівартість одиниці продукції А становить 12грн., а В – 14 грн. Середня собівартість продукції в країні дорівнює 15 грн. Визначити індекс поточних витрат.Сейчас читают про: