double arrow

Г) правильної відповіді не має. 

Що може визначити спеціалізацію сільського господарства деяких країн і регіонів:

а) стійкий попит на світовому ринку на деякі сільськогосподарські товари протягом багатьохроків;

 

 

І

Інституціональна політика – це: в) приватизація і реорганізація відносин власності, управління державною власністю в регіонах, взаємодія з приватним сектором регіональної економіки;

Інтегральні райони характеризуються:

А) загальністю внутрішніх економічних зв’язків, територіальною, адміністративною цілісністю;

 

Іноземні інвестиції – це:

Г) довгострокові вкладення капіталу закордонними власниками у промисловість, сільське господарство, транспорт та інші галузі.

 

Історично першою формою економічного міжнародного співробітництва є:

В) світова торгівля

Імпорт – це:

а) товари і послуги ,які країна купує в інших країнах;

 

Інтеграційний процес характеризується:

Г) все сказане правильно.

Інтеграційний процес не характеризується:

Г) наявність підприємств з незавершеним виробничим циклом.

Істотні зрушення у розміщенні продуктивних сил виникають у випадку:
Г) правильно вказано у пунктах б, в.

Індукція – це :

Г) висновок від фактів до деякої гіпотези.

Інформативно-навчальні цілі районування передбачають:

В) отримання інформації про соціально-економічний розвиток регіонів

Р

Реальна участь громадян, територіальних громад, регіональних співтовариств у здійсненні управління місцевими та регіональними справами, у вирішенні питань загальнодержавного значення – це принцип: в) демократизму;

Реалізація регіональної політики здійснюється за допомогою таких методів: б) адміністративних та економічних;

Регулярне переміщення населення з одного пункту в інший на роботу або навчання без зміни місця проживання називається:

Б) маятниковою міграцією

Різниця між кількістю народжених і померлих за певний період – це:

а) приріст населення.

Розрахуйте загальну величину трудових ресурсів в країні. Якщо станом на 2001 р. в ній проживало 21,4 млн. жінок у віці від 16 до 55 років, 20,5 млн. чоловіків працездатного віку. 6% від цього населення це інваліди працездатного віку. 5,1 млн. даного населення задіяні у домашньому господарстві. У виробництво також задіяно 7,4млн. осіб непрацездатного віку, у свою чергу 4,6 млн. осіб навчаються з відривом від виробництва.А) 56.08 млн.                 Б) 37.086 млн.             В) 40.04 млн.                 Г) 20.98 млн.

 

Розрахуйте коефіцієнт природного приросту у країні знаючи, що кількість населення становить 60,8 млн. осіб, а період прогнозування 3 роки. Середня кількість народжених і померлих відповідно дорівнює 3,8млн та 2,1млн.

А) 9,32%о                       Б) 23,6%о                       В) 12,.5%о                               Г) 1,1%о

 

Розвиток бавовняної промисловості у Великобританії став можливим через:

в) винайдення прядильних і ткацьких машин;

Раціональний радіус перевезення продукції розраховують за формулою:

б)  

А

Агрегатна, технологічна, заводська, організаторська, господарська – це є види:

а) концентрації;

Аналіз – це:

а) розчленування об’єкта чи явища на елементи; б)ланцюжок висновків, ланки якого пов’язані логічною послідовністю; в) поєднання різних елементів об’єкта, явища в єдине ціле; г) висновок про менш знаний об’єкт, явище за більш знаним, якщо вони входять в однорідну групу.

 

Аналогія – це:

Г) висновок про менш знаний об’єкт, явище за більш знаним, якщо вони входять в однорідну групу.

Б

Безпосередня участь фізичної чи юридичної особи (інвестора) у виборі об’єкта інвестування, вкладанні коштів і реалізації інвестиційного проекту - це: а)прямі інвестиції;

Без якого процесу неможливе поглиблення спеціалізації:

б) без концентрації виробництва;

Біля споживача розміщується виробництво:Сейчас читают про: