double arrow

Список використаних джерел

4

 

1. Все про бухгалтерський облік: всеукраїнська професійна бухгалтерська газета. - 2004-2005рр.

2. Білуха М.Т. Курс аудиту. - Київ: Вища школа: Товариство "Знання", 1998. - 573 с.

3. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В. Бухгалтерський управлінський облік. -

4. Житомир: ПП “Рута", 2002. - 592с.

5. Бутинець Ф.Ф., Лайчук С.М., Олійник О.В. Організація бухгалтерського обліку: Підручник. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 592 с.

6. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: курс лекцій. - Житомир: ПП "Рута", 2000. - 114с.

7. Бутинець Ф.Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі: Навчальний посібник. - Житомир: ПП "Рута", 2000. - 456с.

8. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. - 3-є вид., перероб. і доп. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 672 с.

9. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закладів за редакцією Бутинець Ф.Ф. Житомир: ПП "Рута", 2005. - 756с.

10. Бухгалтерський облік і фінансова звітність: навчальний практичний посібник за редакцією Голова С.Ф. Дніпропетровськ: ТОВ "Баланс - клуб", 2000. - 768с.

11. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. За редакцією Р.Л. Хом’яка. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка", "Інтелект-Захід", 2001. - 728с.

12. Буряк П.Ю., Римара М.В. Фінансово-економічний аналіз: Підручник - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 528 с.4
Сейчас читают про: