double arrow

Визначення каналів збуту нового туру


 

Наступним кроком після розробки нового тур продукту є його реалізація, а зокрема, визначення каналів збуту, через які даний продукт просуватиметься на ринку.

Основним каналом збуту туру «По давньоруським містам Правобережжя» є реклама. Реклама є компонентом маркетингової політики, спрямований на інформування про продукцію турфірми. Саме від реклами залежить чи скористається клієнт послугами саме туристичної фірми «САМ», чи обере саме цей запропонований тур. Окрім того, слід враховувати, що в рекламі виключається можливість неправдивого рекламування продукції, тобто під час реклами слід попереджати туриста про можливі недоліки даного туру, але акцент робити на перевагах.

Характер реклами, що використовується для просування нового туристичного продукту «По давньоруським містам Правобережжя»,є інформативним, дана реклама є масовою, національною за масштабністю, засоби поширення: преса, друковані листівки, радіо – та телереклама.

Дана реклама спрямована на просування збуту нового туру.

 

4.2. Особливості реалізації розробленого туру за участю посередника:

Підготовка агентських угод
Згідно зі ст. 297 ГК України за агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок.

Характеристика агентського договору (договору доручення). Сферою застосування агентських договорів є винятково господарська (підприємницька) діяльність. На це, насамперед, вказує те, що агентською діяльністю, за визначенням, є підприємницька діяльність, що, в свою чергу, обумовлює наявність певного статусу у суб'єктів, які надають відповідні послуги. Крім того, за тим же визначенням клієнти агента мають статус суб'єктів господарювання та здійснюють господарську діяльність, в процесі і з приводу якої користуються послугами агента. Комерційний агент надає суб'єкту, якого він представляє, послуги в укладенні угод чи сприяє їх укладенню. В цьому разі в обов'язки агента можуть входити як безпосереднє укладення угоди в інтересах довірителя на умовах, що вказані в агентському договорі, так і пошук можливих партнерів в широкому розумінні (організація промо-акцій та ін.), що охоплюється категорією "сприяння". Згідно з ч. 2 ст. 303 ГК України комерційний агент не гарантує суб'єкту, якого він представляє, виконання третіми особами зобов'язань за угодами, укладеними за його посередництва, якщо інше не передбачено агентським договором.

Сторонами агентського договору є комерційний агент і суб'єкт, інтереси якого він представляє (клієнт).Агентський договір укладається в письмовій формі і є консенсуальним. Він повинен визначати сферу, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов'язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами. За змістом ч. З ст. 297 ГК України агентським договором повинна бути передбачена умова щодо території, в межах якої комерційний агент здійснює діяльність, визначену угодою сторін. У разі якщо територію дії агента в договорі не визначено, вважається, що агент діє в межах території України.Умови подання замовлень на тур від тур агента

 

Турагент здійснює замовлення турпродукту шляхом подання туроператору замовлення. Замовлення подається туроператору у письмовій формі чи по факсу за підписом уповноваженої особи турагента. Турагент зобов’язаний розбірливо заповнювати всі реквізити та поля замовлення. У випадку неповного або неточного заповнення замовлення туроператор має право не приступати до виконання замовлення, в тому числі не бронювати та не видавати турагенту авіаквитки, страхові поліси або інші документи.

Туроператор має право вимагати від Турагента внесення уточнень до замовлення. Протягом визначеного в договорі строку з дня отримання замовлення туроператор направляє турагенту підтвердження замовлення. Протягом визначеного в договорі строку після оплати замовленого турпродукту туроператор зобов’язаний надати турпродукт турагенту шляхом оформлення та передачі представнику турагента документів, які необхідні для споживання турпродукту (авіаквитків, страхових полісів, рахунку-фактури, та інших документів, визначених туроператором залежно від складу турпродукту).Туроператор має право вимагати від представника турагента пред’явлення довіреності на отримання документів від імені турагента та документ, що посвідчує особу цього представника.

Туроператор має право в будь-який момент відмовити турагенту у видачі замовлених авіаквитків або інших замовлених документів у випадку відмови представника турагента від надання туроператору (його кур’єру) письмової розписки про отримання замовлених документів.


4.3. Особливості реалізації розробленого туру туристу:
Сейчас читают про: