Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

АНОТАЦІЯ. Програми управління продуктивністю праці на підприємстві
ЛЕКЦІЯ №3

ЛЕКЦІЯ №2

ЛЕКЦІЯ №1

Програми управління продуктивністю праці на підприємстві.

Враховуючи першочергову важливість підвищення продуктивності праці для конкурентоспроможності підприємства, керівники і спеціалісти всіх рівнів у перспективних організаціях повинні розробляти і впроваджувати програ­ми управління продуктивністю.

Програми управління продуктивністю праці на підпри­ємстві включають в себе такі етапи:

1. вимірювання і оцінка досягнутого рівня продуктивності на підприємстві в цілому і за окремими видами праці зокрема;

2. пошук і аналіз резервів підвищення продуктивності на основі інформації, одержаної в ході вимірювання і оцінки;

3. розробка плану використання резервів підвищення продуктивності праці, який повинен включати конкретні тер­міни і заходи по їх реалізації, передбачати фінансування витрат на ці заходи й очікуваний економічний ефект від їх впровадження, визначати відповідальних виконавців;

4. розробка систем мотивації працівників до досягнення запланованого рівня продуктивності;

5. контроль за реалізацією заходів, передбачених планом і всією програмою, і регулювання їх виконання;

6. вимірювання і оцінка реального впливу передбачува­них заходів на зростання продуктивності праці.

Отже, управління продуктивністю праці на підприємстві – це фактично частина загального процесу управління підпри­ємством, що включає в себе планування, організацію, мотива­цію, керівництво, контроль і регулювання. Ця робота ґрунтується на постійному аналізі співвідношення корисного ефекту від певної трудової діяльності, з одного боку, і витрат на цю діяльність – з іншого.

Тема 9: “Мотиваційний моніторинг і політика доходів суспільства”

1. Сутність мотивації праці.

2. Класифікація мотивів.

3. Мотиваційні теорії.

4. Мотиваційний моніторинг.

5. Рівень і якість життя.

6. Види і структура доходів населення та джерела їх формування.

7. Поняття показників вартості життя.

8. Прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата та формування соціальної політики.

В даній лекції розглянуті теоретичні питання трудової мотивації, її види та сучасні мотиваційні теорії, подана класифікація мотивів і стимулів; розглянуто показники та методи визначення рівня та якості, а також вартості життя, розкрито сутність таких економічних категорій як «прожитковий мінімум» та «мінімальна заробітна плата»; визначено основні особливості соціальної політики в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда: Учеб. для вуза. – М.: ЮНИТИ, 1999.

2. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: навч. посібник. – К.: Кондор, 2003 – с.224.

3. Рофе А.И., Жуков А.Л. Теоретические основы экономики и социологии труда, 1999.

4. Саакян А.К. Экономика и социология труда.- СПб: Питер, 2002 – с.128.

5. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом. – СПб: Питер, 2000 – с.416.

6. Цветаев В.М. Управление персоналом.- СПб : Питер,2001 – с.192.

7. Экономика труда./ Под ред. П.Э. Шлендера и Ю.П.Кокина, М.: Юрист,2002 – с.592.

1. - [1, с.337-343], [2, с. 197-200], [3, с.223-226], [4, с.95-98], [6, с.127]

2.- [2, с. 198-199],[5, с. 22] [6, с.128-135]

3.- [1, с.338]

4.- [1, с.368]

5.- [3, с. 195-198], [7, с. 438-450]

6.- [3, с. 207-220], [7, с. 451-461]

7.- [7, с. 463-467]

8.- [3, с. 199-206], [7, с. 468-477]

Дата добавления: 2014-02-02; просмотров: 342; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Студент - человек, постоянно откладывающий неизбежность... 10705 - | 7357 - или читать все...

Читайте также:

 

18.207.255.49 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.