double arrow

Тандау саны


Қорытындыдеректер

ауытқусі^

Қанатова

Қорытынды деректер

Алынған таңдау

Саны

Алынған ауытңу саны

' Социометриялық матрица үлгісі Р г н окулығынан алынды: Кн. 3. - м'^: пи"Іние"^^г шГТэІ.

3.4. Өзіндік бағалау әдісі

лсоспары:

Сдбл'^^^.^^^^ беру өдісі мен оның зерттеу мүмкіңші-1- ^ңің ясалпы сипаттамасы. ■"^^2^^ОКУ процесінде өз-әзін бағалау өдісін қолдану тех-


Сейчас читают про: