double arrow

ХХХХХХХ 2 страница


Бала қолының ұсақ моторикасын дамытатын дидактикалық материалдар:бау, ілмектер, түймелер; баулар, ілмек, материал қиындылары; қуыршақ бау, жіп

Бала өмірінің алғашқы жарты жылында ай сайын қосатын салмақ мөлшері:600 – 700 гр

Бала өмірінің алғашқы жылындағы кезеңдер:Туғаннан 2,5 ай, 3 айдан 6 ай, 6 айдан 10 ай, 10 айдан 1 жас

Бала психикасына саналы ықпал ету құралы:

Бала тәбетінің нашар болу себептері: денсаулығы, жеп үйренбеген тамағы берілсе; тамақ ішуіне жалынып ізінен жүру; ұйқысының қанбауы

Бала тұлғасы дамуның жағдайлары: Оқушының даму ортасындағы сипаттары

Балабақшада оқыту - тәрбиелеу жұмыс мазмұнын, міндеттерін, мақсатын анықтайтьш құжат: стандарт;оқу құралы; бағдарлама

Балабақшадағы оқыту мен тәрбиелеу бағдарламасы: Мектепке дейінгі ұйымдарда тәрбиелеу мен оқыту, мақсат-міндеттерін және мазмұнын айқындайтын құжат

Балаға шамасына, біліміне, мүмкіндігіне, сұранысына, қабілетіне сәйкес дайындалған сатылы жұмыстар жүйесі:Деңгейлік тапсырмалар. ;Ерекшеліктеріне сай тапсырмалар.;Баланың мүмкіндіктері мен қабілетін есепке ала отырып берілген тапсырмалар.
Балалар бақшасы мен мектеп жұмысындағы сабақтастық:Оқыту мен тәрбиелеу

Балалар бақшасындағы күн тәртібі: Іс-әрекет пен демалыс түрлерінің уақыты мен кезегіне қарай тиімді болуды көздейтін ғылыми жағынан негізделген өмір тәртібі

Балалар еңбегін ұйымдастыру формалары: Тапсырма беру, кезекшілік, ұжымдық еңбек

Балалар ойнай отырып салыстыруға, ұқсастығын табуға, айырмашылықтарын байқауға үйренетін дидактикалық ойынның түрі: Қағазға басылған үстел үсті ойындары

Балалар ұжымы технологиясы қамтиды (А.С. Макаренко бойынша)D) перспективалар қою Ғ) дәстүрлер қалыптастыру G) қос ықпал ету

Балалар ұжымымен жұмыс жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:В.А.Сластенин; н.Д.Хмель; К.Успанов

Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет – сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:А) В.А.Сластенин В) Н.Д.Хмель С) К.Успанов

Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар: К.Успанов. H.Д.Хмель. B.A.Cластенин.

Балалар ұжымын қалыптастырудың методологиялық негізі болып табылады:талап қою, болашақты ұйымдастыруБалалар ұжымын қалыптастырудың методологиялық негізі болып табылады:талап қою, болашақты ұйымдастыру .

Балалар ұжымының қалыптасуын анықтайтын критерийлер:Ұйымдастырушылық, сапалық, адамгершілік.

Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар: П.П.Блонский. Л.C.Bыготский. с.Т.Щацкий.

Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар: Сластенин,Иванов C.Т.Щацкий.

Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар: П.П.Блонский. Л.C.Bыготский. с.Т.Щацкий.

Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлесін қосқан педагог-ғалымдар: С.Т.Шацкий; П.П.Блонский; л.С.Выготский

Балалар ұжымының педагогикалық теориясына үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:А) А.С.Макаренко E) П.Н.Лепешинский H) Т.Е.Конникова

Балалар ұжымының педагогикалық теориясына үлестерін қосқан педагог-ғалымдар: Т.Е.Конникова. ; П.Н.Лепешинский.; а.С.Макаренко.

Балалар ұжымының педагогикалық теориясына үлестерін қосқан педагог ғалымдар:\Конникова.Лепешинский. Макаренко.

Балалар іс-әрекетінің негізгі түрі:Ойын

Балаларға ата-анасынан берілмейтін сапалар:Әлеуметтік тәжірибеБалаларды қорғаудағы халықаралық құжат:БҰҰ-ның балалар құқығы жайлы конвенциясы

Балаларды қорғаудағы халықаралық құжат: БҰҰ-ның балалар құқығы туралы конвенциясы

Балаларды отбасында тәрбиелеу туралы алғашқы теориялар қалыптасқан
елдер:
Лаконии; Афина; Ежелгі Греция

Балаларды ұйқыдан тұрғызу:Біртіндеп

Балалардың шығармашылық қабілеттерін дамытуына халықтық сәндік өнер шығармашылығының оң әсер етуі келесі ғалымдардың зерттеу жұмыстарында дәлелденген:Шпикалова Т. Я. ; Саккулина Н. П; Флерина Е. А.

Балалардың эстетикалық және адамгкршілік тәрбиесіне әсер ететін экскурсия орны:Көшелер, үйлер, ескерткіштер

Балалық негативизм дегеніміз -баланың себепсіз және ойластырылған қарсы тұруы

Балалық негативизм дегеніміз:баланың себепсіз және ойластырылған қарсы тұруы

Балалық шақта қоршаған орта шындығын игеруге бағытталған іс-әрекет түрі:Ойын

Баланы әр түрлі әлеуметтік қатынастарға қатыстыру.; Адам баласында адамгершілік сапа жүйесін қалыптастыру.; Ұрпақтан-ұрпаққа әлеуметтік тәжірибе мен мінез-құлық нормаларына

Баланы етпетінен жатқызу: 1,5 айдан

Баланы отырғызуға болмайды:8 – 9 айдан бұрын

Баланың ақыл-ой, моторикалық белсенділігін туғызатын эдіс: эксперимент; практикалық; үлгілеу

Баланың әлеуметтік қатынасына ықпал ететін әр түрлі субъектілерге көмек, бақылау жасау:сын әлеуметтік қолдау.; Мектептен тыс тәрбие мекемелерімен өзара бірлескен іс-қимыл жасау.; Мұғалімдер ұжымының өзара педагогикалық әрекетін қолдау.

Баланың дене дайындығының мазмұны:баланың денсаулығы және жетілуі; салауатты өмір сүру салтын меңгеруі; балалардың сыртқы ортадағы күштерге төтеп беруі

Баланың жағымсыз мінез-құлықтары мен қылықтарын тежеу әдісі: Жазалау

Баланың мектепалды дайындығына тілінің даму көрсеткіші: сөйлемдерді құрастырып айтып береді.; шығармашылықпен әңгіме құрастырады; дыбыстарды дұрыс айтады, бірнеше сөзден сөйлем құрастырады,

Баланың мектепке дайындығын жүргізетін топ: мектепалды топ; ересектер тобы; оқушы кезеңіне өтетін топ

Баланың өмірлік жолын айқындайды: отбасы жағдайы Е) ата – аналарының кәсіптері F) ата – ананың материалдық жағдайы

Баланың өте қарқынды даму кезеңі: нәрестелік, сәбилік; туғаннан 3 жасқа дейін; сәбилік

Баланың психологиялық дайындығының маңызды компоненті: психикалық әрекеттері мен сапаларының дайындығы; танымдық психикасының дайындығы; адамгершілік-ерік дайындығы

Баланың тағдыры ата-аналары маскүнем болса, сол тағдырды қайталайды деген қағидаға көзқарасыңыз:Бұл әртүрлі факторларға байланысты, тұқымқуалаушылықпен берілген нышандар, жеке тұлғаның тұрақты сапаларына айнала ма жоқпа, ол тәрбиеге, оқытуға, өзін-өзі тәрбиелеуге байланысты

Баланың тұлғалық сапасын қалыптастыра тын педагогикалық категория:білім беру;тәрбие; әлеументтендіру

Басқа адамдарға көңiл бөлу кезiнде байқалатын мiнездiң ерекшелiгi: Әдептiлiк

Басқару әдістерінің негізгі топтары:\Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері. Қоғамдық әсер ету әдістері.Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері.\

Басқару әдістерінің негізгі топтары: қоғамдық әсер ету әдістері E) әкімшілік-ұйымдастыру әдістеріпсихологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері

Басқару әдістерінің негізгі топтары: Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері.; Қоғамдық әсер ету әдістері.; Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері.

Басқару әдістерінің негізгі топтары:әкімшілік-ұйымдастыру әдістері; әлеуметтік-педагогикалық әдістер; қоғамдық әсер ету әдістері

Басқару қатал шектеу мен бөлуге көнбейді деп көрсеткен ғалым: О.С. Анисимов

Басқару психологиясындағы топ лидерінің статсусын зерттейтін үрдіс:Социометрия

Басқару стилдерін алғаш қарастырған ғалым:Курт Левин

Басқару стильдері -Демократиялық. Авторитарлық. Либиралдық.

Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады: Келісім жасау. Реттеу. Ынталандыру.

Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер:Жоспарлау;ұйымдастыру; мақсаттарды айқындау

Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызыметтер:Мақсаттарды айқындау. Жоспарлау. Үйымдастыру.

Басқару іс-әрекеттері үрдісіндегі қызметтер:Ұйымдастыру. E) Мақсаттарды айқындау. H) Жоспарлау.

Басқарудағы педагогикалық ақпарат түрлеріC)бастапқы D)оперативті G)тактикалық
Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы
факторларын ескеруші сипаттамалары:
Құндылық,процессуалдық және нәтиелік,әдістеме және әдіснама

Басқарудың ғылыми негіздері – бұл: басқару практикасының теориялық базасын құрайтын ғылыми білім жүйесі.

Бастауыш класс оқуыларының экологиялық тәрбиесін ұйымдастырудың формасын көрсетіңіз:құстар үні

Бастауыш мектеп оқушыларының қарым-қатынасына әсер етушілер: Оқытушының пікірі

Бастауыш мектепте еңбекке баулу пәні бағдарламасында ауылшаруашылық бөлімінің мазмұны:оқушылардың ауылшаруашылық еңбектің мазмұнын үйрету арқылықызығушылықтарын арттырады;оқушылардың ауылшаруашылық еңбек ету қабілеттерін дамыту;ауылшарушылық жұмыстарының негіздерімен таныстырады

Бастауыш мектепте еңбекті оқыту мен практикумының теориясы мен

бастауыш мектепте тұрмыстық еңбектің мәні мен мазмұны, ұйымдастырылуы ; Дизайндық білім жүйесіндегі ерекшеліктерімен таныстыру оқушылардың дүниетанымдарын кеңейту

Бастауыш сынып оқушыларын еңбекке баулудың теориясы мен технологиясын сәтті меңгеруіне студенттердің келесі пән бойынша білімі жағдай жасайды: Психология.; Жас ерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасы..; Педагогикалық шеберлік.

Бастауыш сынып оқушыларына арналған үйірме жүмыстарының нақты мазмұны анықталады: Мұғалім дайындығымен.; Жергілікті жағдайлармен.; Оқушылардың қалауларымен.

Бастауыш сыныпта еңбекті оқыту сабақтарында балалар түймені тігу

Бастауыш сыныптарда матадан бұйымдарды өңдеу ретінде қолданылады: Жұмсақ ойыншықтарды тігу.; Аппликация.; Кесте тігу.

Басты педагогикалық функция дегеніміз -оқыту процесін жүргізу, тәрбиелеу, дамыту, қалыптастыру

Басшы өз іс-әрекетінде келесідей қызметтерді атқарады:Жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, бақылау

басының ерекшеліктерін жан-жақты зерттеп білу.

Баяндау әдісіндегі әнгіме түрлері:Әңгімелей отырып баяндау.;Әңгімелей отырып бекіту.;Баяндап айту.

Баяндау әдісіндегі әңгіметүрлеріC)баяндап айту D)әңгімелей отырып баяндау E)әңгімелей отырып бекіту

Бәрін жалпы оқыту, бәрін оқыту, бәріне жалпы білім беру – мемлекет анықтаған білі, оқу іскерлігі көлемін оқушыларға беретін оқу мекемелерінде белгілі бір жас шамасындағы барлық балалар мен жастарды оқыту.

Бәсеке:Бақталастық және алысу жағдайында мақсатқа жету

ББББ

БББББ

БББББ

Бейстандарт тапсырмалардың дәстүрлі тапсырмалардан өзгеше нысандары:шығармашылық көзқарас, тыңдаушылардың алдарына қойылған оқу міселесін шешу жолдары мен нұсқаларын өз бетінше іздеуі, бұрын меңгерген білімдерді бейтаныс жағдайларда белсенді жаңғырту,ерекше жұмыс жағдайлары.

бейімделу

бейімдеу;

бейімділігі.

Бекемдеу бұйымдарын бекіту үшін пайдаланылады:Бұрауыш.;Сомын кілті.;Сомын кілті бұрауышпен.

Белгіленген тәртіп пен уақытта, әр түрлі оқыту әдістері мен құралдарын пайдаланып өткізілетін оқытуды ұйымдастырудың бір формасы:Сабақ

Белл-ланкастерлік жүйе:Мұғалімнің басқаруымен жасы үлкен және жақсы үлгеретін оқушылар басқа оқушылармен жұмыс жүргізеді.; Жаппай сауат ашып, оқыту қажеттілігіне байланысты туындаған оқыту жүйесі.; Белл және Ланкастер ұсынған жүйе.

Белл-Ланкестер жүйесі – ересек және үлгерімі жақсы оқушылардың мұғалімінің көмегімен кіші мектепте сабақтар жұргізуі көзделетін өзара оқыту. XVIIIғ-ң аяғында Үндідіе,ХІХғ-ң басында Англияда пайда болды. Бұл жүйеге дамытып оқытуды жақтаушылар қарсы болды.

Белсенді әдіс-бұл тыңдаушылар мен оқытушы арасындағы сабақ барысында барлығы (оқытушы да, тыңдаушылар да) бір-бірімен өзара әрекеттесетін, тыңдаушылар дәртсіз тыңдармандар емес, сабақтың белсенді қатысушылары болатын өзара әрекеттесу нысаны. Егер дертсіз сабақта негізгі әрекет етуші тұлға мен менеджер оқытушы болса, мұнда оқытушы мен тыңдаушылардың құқықтары тең болады.

Белсенді әдістерден айырмашылығы, интерактивті әдістер тыңдаушылардың тек оқытушымен ғана емес, сондай-ақ бір-бірімен анағұрлым кең өзара қарым-қатынасын және оқу үдерісіндегі тыңдаушылардың басымдылығын алға қояды.

Белсенді өмір позициясы қалай қалыптасады:белгілі мінез-құлықты ітей өзі қабылдауы

Белсенді өмір позициясына қалыптасубелгілі мінез-кұлықты іштей өзі қабылдауы

Берілген шкала бойынша үлгерімді сандық өлшеу негізіндегі бақылау формасы: рейтингтік бақылау

Библиография: әдебиеттерге талдау негізінде құрылады;зерттеу мәселесіне байланысты әдебиеттерді жинақтау; зерттелетін өзекті мәселе бойынша әдебиеттерді іріктеу

Биологиялық бағыт өкілдері:А) Э.Торндайк G) Ч.Ломброзо H) З.Фрейд

Биологиялық бағыт өкілдері:Ч.Ломброзо;З.Фрейд; Л.С.Выготский

Бихевиоризм теңестіріледі:Белгілі бір стимулдарды физиологиялық меңгеру үдерісі.; Марапаттау және жазадау ретіндегі уақытылы қосымша күш.;Стимул, реакция, қосымша күш.

Бихевиоризмнің негізі:Тәрбие адам туралы ғылымның жаңа жетістіктеріне негізделеді

болады

болашақ бастауыш сынып мұғалімдері бастауыш сыныпта еңбекке баулуды оқытуды жоспарлауды және пән мазмұнын, еңбекке баулуды оқытудан күнтізбелік жоспар жасауды меңгеруі тиіс; Болашақ мамандардың техникалық үлгілеу сабағын беруді, көркем еңбек

Болашақ- бұл...:Таяуарада жүзеге асуы мүмкін , болашақ тәрбиелеу міндеті.; Стратегиялық болжау.;Таяу арадағы болашақ міндет.

Болашақ мамандарды зерттегенде зерттелушінің өзбетінше толтыратын жазбаша сауалнамасы:Анкета

Бөлме өсімдігін күту- еңбек бөлімінің түрі: Қоғамға пайдалы еңбек. Бөлме өсімдіктерін күту;

Бригадалық даралап оқыту –Америка университетінде дайындалып ұсынылған бастауыш сыныптардағыматематиканы оқытуға қатысты даралап оқыту жүйесі. Даралап оқыту оқушылардың кіші топтағы жұмысын ұйымдастырумен үйлестірілді.

Бұқаралық қарым-қатынас:Бұқара ақпарат құралдар негізінде

Бұл әдіс білік және дағдыларды меңгеруге қолданылады:жаттығу

Бұл жұмыстар жаңа ақпарат алуды және проблемалық ситуацияларды талдауды талап етеді:шығармашылық өзіндік жұмыстар

Бұл жұмыстарды орындау барысында шешім құру, жоспар, тезис жасау, аннотация жасау жүзеге асады:реконструктивті өзінжік жұмыстар

Бұл затқа енуді жүзеге асыруда теориялық және практикалық оқытудың кезектестігін ұйымдастыру жеңіл, оны кез келген уақытта тоқтатуға болады. Затқа енудің бұл қай ерекшелігі:сызықтық

Бұл лекция бөлімнің (курстың) соңында оқылады, оның ғылыми-ұғымды аппарат негізін құрайтын барлық теориялық ережелерді көрсетеді, онда детьальдарды және қосымша материалдарды енгізбейді:шолу-қайталау

Бұл лекция курстың мақсаты мен міндеттерімен, оның оқу пәндері жүйесіндегі рөлі мен орны туралы таныстырады:

Бұл лекцияда білім аса жоғары деңгейде жүйеленеді, сонымен қатар емтихан билеттерінің ерекше күрделі сұрақтары қарастырылады:шолу

Бұл оқыту әдісі арқылы студенттерді іс-әрекетті модельдеуге оқытуға болады:

Бұл семинар типі бірінші курста жүргізіледі, оның мақсаты - әдебиеттермен, өзіндік және әдістемелік жұмыс істеу ерекшелігімен таныстыру: семинар

Бұл семинар типі жоғары курстарда жүргізіледі және белгілі ғылыми проблема бойынша алғаш бастаған зерттеушілердің қарым-қатынас мектебі болып саналады:арнайы семинар

Бұл элемент практикалық сабақтың құрылымына енбейді:жұмыс орындарын бөлу және орналастыру

бұл: жеке бөлімдердің бірлігі және байланысына апаратын процесс

Білім – адамның объективтік дүниені фактылар, түсініктер, көріністер және ғылым заңдарды түрінде бейнеленеді. Қоғамдық – тарихи тәжірибеде тексерілген және логикамен расталған ақиқатты тану үрдісінің нәтижесі, оның адам санасында көріністер, түсініктер, теориялар, тұжырымдар түрінде барабар бейнеленуі.

Білім алушы белгілі деңгейге дейін білімді өзіндік меңгеру мүмкіндігімен қамтамасыз етіледі. Оқытушы кеңес беруші-координациялық функцияны атқарады. Бұл модульді оқытудың қандай принципін жүзеге асыру болып саналады:паритеттілік

білім алушылардың оқуға деген ынтасы артады.;Білім алушылардың деңгейі есепке алынады.

Білім алушылардың оқудағы жетістігінің шынайы көрсеткіші:+Білімі мен оқу-танымдық іскерліктерді меңгеруі

Білім алушылардың оқу-танымдық іс-әреке тін ұйымдастырудың бір формасы: +Топтық Білім алушылардың түсініктерді, фактілерді, теорияларды, заңдылықтарды игеруі: +Қалыптасқан білімнің көрсеткіші

білім алушылардың өзара бәсекелестігін тудыру.

Білім беретін мемлекеттік стандарттар жауап беретін талаптар:жалпы мәдени ортаның жағдайы; білім беру салаларының және сатыларының сабақтастығы стандарт

Білім беретін мемлекеттік стандарттар жауап беретін талаптар:жалпы мәдени ортаның жағдайыбілім беру саласының және сатыларының сабақтастығы стандарт ережелерінің бұзылмауыбілім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері

Білім беру - 1) мақсаты- қоғам мүшелерінің адамгершілік, интелектуалды, мәдени дамуында және олардың несінің дамуында және олардың денесінің дамуында кәсіптік біліктілігінде жоғары деңгейге қол жеткізу болып табылатын тәрбие мен оқытудың үздіксіз процесі; 2) жүйеге келтірілген білім, іскерлік дағды және ойлау тәсілдері көлемін меңгеру меңгеру процесі мен процесі. Білімділіктің басты өлшемі – білімнің жүйелілігі, ойлаудың жүйелілігі мен логикалылығы.

Білім беру әдістемесіне жатады:Рейтинг.Байқау.Жобалау.

Білім беру бағдарламасы – белгілі деңгейдегі және бағыттағы білім берудің мазмұны.

Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік кұжаттары:Оқу бағдармалары.Оқулықтар.Оқу жоспары.

Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары:Оқу бағдарламалары G) Оқулықтар H) оқу жоспары

Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары:Оқу бағдармалары.;Оқулықтар.; Оқу жоспары.

Білім беру қызметтері – сәйкес бағдарламалар мен мемлекеттік білім беру стандарттарының тысында халыққы, өнеркәсіп орындары мен ұйымдарға мемлекеттік білім беру мекемелері қызмет көрсете алатын ақылы, қосымша қызмет.

Білім беру қызметі-Оқушылардың жаңа білімді қабылдауын, бұрынғы алған білімдерін толықтырып, жетілдіру бақылау.;оқушылардың білімді қабылдауларын және бұрынғы алған білімдерін толықтыру, жетілдіру әркетін бақылау.;Білім алушылардың жаңа білімді қабылдауы мен бұрынғы меңгерген білімдерін толықтырып, жетілдіруді бақылау.

Білім беру мазмұнының негізгі теориялары: Материализм және формолизм

Білім беру мазмұнының элементтері:Білім, білік, дағдылар, іс-әрекет әдістері, шығармашылық іс-әрекет тәжірибесі.;Іс-әрекет әдістері, шығармашылық іс-әрекет тәжірибесі.;Білім, дағды, іскерлік, іс-әрекет әдістері.

Білім беру мекемесі – үздіксіз білім жүйесінің негізгі буыны, білім беру үрдісін жүзеге асырататын мекеме, яғни бір немесе бірнеше білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын және оқушылар мен тәрбиеленушілерді оқыту мен тәрбиелеудің мазмұнын қамтамасыз ететін мекеме. Білім беру мекемелері ұйымдастырушылық-құқықтық формалары бойынша мемлекеттік емес болады. Білім беру мекемелері мынадай типті болады: жалпы білім беретін мектептер , лицей, колледж, ЖОО және т.б.Сейчас читают про: