double arrow

Список літератури. 1. Гільбух Ю. 3. Розумово обдарована дитина


1. Гільбух Ю. 3. Розумово обдарована дитина. — К., 1993. — 84 с

2. Губенко О. В. Творчий інтелект: деякі особливості та методи ак-

тивізації у старшокласників // Обдарована дитина. — 1998. — № 1. - С 25-28.

3. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. Изд. 2-е. — СПб:

Питер Ком, 1999. - 368 с.

4. Коваль Л. Г., Зверева І. Д. Соціально-педагогічна підтримка обдаро-

ваних дітей // Обдарована дитина. — 1998. — № 5-6. — С. 3-9.


Розділ II

5. Моляко В. О. Актуальні соціально-психологічні аспекти проблеми

обдарованості // Обдарована дитина. — 1998. — № 1. — С. 3-5. — № 2. - С 2-6. - № 3. - С. 2-5.

6. Пономарев Р. А. Креативный потенциал технически одаренной лич-

ности: природа, структура, критерии, развитие // Українська пси­хологія: сучасний потенціал. Т. II. — К., 1996. — С. 352-361.

7. Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Н. С. Лей-

теса. — М.: Академия, 1996. — 416 с.


Розділ III

Особистість

у соціальному оточенні

Особистість людини народжується і формується у суспільстві. Свою соціальну сутність вона реалізує у процесі спілкування з іншими людьми. Часто з цією метою люди об'єднуються у соціальні спільноти — групи. Для розуміння особистості як члена спільноти розглянемо соціально-психологічні основи спілкування та соціальну психологію групи.

Соціально-психологічні основи спілкування

8.1. Поняття про спілкування; його структура та функції.

8.2. Механізми міжособистісного сприймання. Каузальна атрибуція.

8.3. Види спілкування.

8.4. Форми, засоби та стилі спілкування.

8.5. Ефективне та конфліктне спілкування.

8.6. Особливості спілкування під час екзамену.


Розділ III


Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: