double arrow

Тема №4: Загальні положення використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів


Практичне заняття:Загальні положення використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів

Навчальна мета заняття:на основі вивченнянаукової літератури необхідно визначити основні положення використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів.

Час проведення 2 год. Місце проведення спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Поняття спеціальних знань і обізнаної особи. Процесуальна і непроцесуальна форми використання спеціальних знань в розкритті і розслідуванні злочинів.

2. Взаємодія слідчого і спеціаліста при проведенні окремих слідчих дій.

3. Поняття судової експертизи та її види. Система експертних установ в Україні.

4. Підготовка і призначення судових експертиз. Структура постанови про призначення експертизи.

5. Загальна характеристика експертного дослідження. Оцінка висновків експерта.


Сейчас читают про: