double arrow

Перестановки. Визначимо число r-перестановок з n різних елементів без повторень.


Визначимо число r-перестановок з n різних елементів без повторень.

Перестановки. Перший член перестановки можна вибрати з
n елементів n способами – елементи не повинні повторюватися, вибір другого члена можна здійснити n-1 способами і так далі до r-го члена, Якій можна вибрати n-r+1 способами.

Застосовуючи послідовно правило добутку, одержуємо

p(n,r) = n (n-1)......(n – r + 1), n r.

Приклад. З об’єктів 1, 2, 3, 4 можна скласти 12 таких 2-перестановок: 12, 13, 14, 23, 24, 34, 21, 31, 41, 32, 42, 43.

n-перестановки з n різних елементів називають перестановками. Поклавши r = n, маємо число перестановок p(n, n ) = = n(n-1)...2 *1 = n! Використовуючи це співвідношення, можна записати:

p(n, r) = = .

Розглянемо перестановки з повтореннями з n елементів, специфікація яких { }, причому n = .Через збіг деяких елементів число таких перестановок виявляється менше ніж n! , тому що перестановка однакових елементів нічого не змінює.

Перестановки з повтореннями з n елементів: Елементи j-го класу допускають перестановку способами, і в кожнім класі такі операції здійснюються незалежно, відповідно до правила добутку можна зробити перестановок, що не змінюють дану перестановку.

Число різних перестановок з повтореннями, що виходять з n елементів, виражається формулою

Приклад. План забудови вулиці 10 будинками, серед яких 3 будинки одного типу, 5 - другого і 2 - третього, можна представити 10! 3! 5! 2!= 2520 способами.

Якщо запас об'єктів n різних типів не обмежений, то кожне місце в
r-перестановці можна заповнити n різними способами. Тому відповідно до правила добутку число r-перестановок з необмеженими повтореннями дорівнюєU(n, r) = . Це співвідношення, зокрема, визначає кількість різних r-розрядних чисел, записаних у позиційній системі з підставою n.


Сейчас читают про: