double arrow

Письмо букви в повітрі, в зошиті


— Назвіть слова, які пишуться з великої літери Л («ел»).

Фізкультхвилинка

Хто ж там, хто вже так стомився

І наліво нахилився?

Треба дружно всім нам встати.

Фізкультхвилинку розпочати.

Руки вгору, руки вниз

На сусідів подивись.

І зроби чотири кроки.

Вище руки підніміть

І спокійно опустіть.

8 Письмо буквосполучення Лл

9 Письмо складу Ла

— Доберіть слова з цим складом.

10 Письмо складу Лі

— Доберіть слова з цим складом.

VI. Узагальнення вивченого матеріалу

1 Письмо слова Ліна

— Прочитайте слово, що записане на наступному рядку. Звер­ніть увагу на поєднання букв і старанно напишіть його у зошиті.

— Назвіть звуки у слові, дайте їм характеристику.

— Складіть речення з цим словом.

Письмо речення

— Скільки слів у реченні?

— Побудуйте графічну модель речення.

VII. Фізкультхвилинка (пальчикова гімнастика)

Ой! Дивись — салют, салют!

Он салют, і там, і тут.

Наче квіти розквітають,

Зірочками в небі сяють.

Ритмічне стискання та розтискання кулачків.

Робота в парах

— Переставте слова в реченні так, щоб воно не втратило змісту.

— Чи замінилась графічна модель цього речення?
VIII. Розвиток зв’язного мовлення

Розгляд малюнка на с. 37

— Кого ви бачите на малюнку?

— Що робить дівчинка?

— Дайте ім’я дівчинці та складіть про неї речення.

— Яке ще речення можна скласти за малюнком?

— У яких словах ми чули звук [л]?

Робота над чистомовкою (зошит, с. 37)

Вивчення чистомовки напам’ять

IX. Підсумок уроку

— Яку букву вчилися писати?

— Напишіть її на дошці.

— Коли вживається велика буква?

Що ж треба робити для того, щоб мати гарні знання?

Урок № 56 Письмо рядкової букви л («ел»). Складовий диктант

Урок 56 (письмо)

Тема.Письмо рядкової букви л («ел»). Складовий диктант

Мета:вчити правильно писати малу букву л, склади і слова з нею, записувати рукописними буквами друковані літери; розвивати мовлення, фонематичний слух, мислення, увагу, дрібну моторику; виховувати у дітей охайність, старанність, бережливе ставлення до всього живого.

Обладнання:картки з друкованими й рукописними літерами, предметні малюнки, фішки для зву­кових моделей, фішки для графічних моделей речення, малюнки кульок з буквами, зошити із навчання грамоти, плакат «Правильно сиди під час письма», малюнки до загадок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

От і знову дзвінок лунає,

Мелодійно і срібно звучить.

Він до школи дітей закликає,

Щоб успішно вас знову учить.

Учитель перевіряє наявність на партах у дітей необхідного приладдя, готовність учнів до уроку.Сейчас читают про: