double arrow

Організаційно-інформаційна модель аналізу реалізаци товарів і витрат підприємства роздрібної торгівлі


Організаційно-інформаційна модель аналізу реалізації товарів і витрат підприємства роздрібної торгівлі складається з 5 взаємопов'язаних блоків.

I блок. Об'єкти і суб'єкти аналізу

Об'єкти аналізу:

Ресурси:товарні, тудові, оз, мшп

Витрати: вцілому, за видами, за елем товарів

Процеси товароруху: надходження, реалізація

Фактори що впливають на обсяг роздрібної реалізації і витрати

Ф-ї управління

Суб'єкти аналізу:

- Бухгалтерська служба підприємства

- Фінансова служба підприємства

- Планова служба підприємства

- Власники під-ва

- Адміністрація п-ва

- Державні органи

II блок. Система показників аналізу роздрібної реалізації і витрат

III блок. Джерела інформації та інформаційне забезпечення

IV блок. Методи обробки економічної інформації

V блок. Методичні прийоми узагальнення і реалізації

Методи узагальнення і реалізації результатів аналізу: Сиистематизація даних, Групування даних, Виявлення невикористаних можливостей і резервів, Вибір оптимального управлінського рішення, Прийняття управлінського рішення і контроль за його виконанням


Сейчас читают про: