double arrow

Аналіз ефективності і продуктивності праці працівників підприємства торгівлі.


Продуктивність праці торговельних працівників визначається за формулою:

ПП – продуктивність праці;

Р – обсяг реалізації;

- середньооблікова чисельність працівників.

Фактори, що визначають продуктивність праці підприємств торгівлі:

- Зміна роздрібних цін на товари;

- Використання раціональної системи оплати праці;

- Структура персоналу підприємства;

- Покращання умов праці;

- Впровадження у практику досягнень науково-технічного прогресу (касові апарати, електронні ваги, тара-устаткування, автомати по реалізації товарів);

- Удосконалення морального і матеріального стимулювання.

Методи мотивації результативної продуктивної діяльності:

1)Економічні (прямі)

- відрядна оплата;

- почасова оплата;

- премії за реалізацію;

- оплата навчання;

- виплати за відсутність невиходів.

2)Економічні (непрямі)

- пільгове харчування;

- доплати за стаж;

- пільгове користування житлом, транспортом, тощо.

3)Негрошові

- збагачення праці;

- гнучкі робочі графіки;

- охорона праці;

- програми підвищення якості трудового життя;

- просування за службою.

Вплив структурних змін у чисельності на загальну продуктивність праці торгівлі та ресторанного господарства аналізують із використанням наступної моделі:

Звідси випливає:

ПП=а+в+с;

де, - чисельність продавців;

- чисельність оперативних працівників;

- загальна чисельність працівників;

- продуктивність праці податківців;

– питома вага чисельності продавців у чисельності оперативних працівників;

- питома вага чисельності оперативних працівників у загальній чисельності працівників.

За допомогою методу ланцюгових підстановок можна розрахувати вплив зміни структури працюючих на загальну продуктивність праці працівників підприємства торгівлі та ресторанного господарства.


Сейчас читают про: