double arrow

Тема 6.1. Аналіз реалізації товарів і витрат підприємств роздрібної торгівлі


1. Мета і завдання аналізу реалізації товарів і витрат підприємств роздрібної торгівлі в умовах ринку.

2. Організаційно-інформаційна модель аналізу реалізації товарів і витрат підприємства роздрібної торгівлі.

3. Загальний аналіз роздрібного товарообороту.

4. Факторний аналіз роздрібного товарообороту.

1.Значення аналізу ТО обумовл. його роллю в госп. діяльності.

Роздрібний ТО – це результат операційної діяльності підприємства роздрібної торгівлі, котра полягає в реалізації населенню товарів і послуг, а також організаціям і установам- дрібними партіями.

Дослідження обсягу реалізації необхідно здійснювати одночасно з вивченням витрат на збут (оск роздрібна ціна залежить від цих витрат)

Меторю аналізу роздрібного ТО є об’єктивна їх оцінка, виявлення резервів і удосконалення системи товароруху з найменшими витратами.

Завдання аналізу товарообороту і витрат підприємств роздрібної торгівлі

-Вивчити стан розвитку економіки регіону, виявити наявні тенденції і закономірності

-Вивчити місткість ринку, закономірності збуту товарів, відповідність складу товарів споживчому попиту
-Спрогнозувати споживчий попит

-Визначити тенденції розвитку товарообороту на основі аналізу динаміки його обсягу, структури і складу

-Оцінити виконання плану роздрібного товарообороту

-Дослідити фактори, що обумовлюють обсяг роздрібного товарообороту

-Спрогнозувати обсяг реалізації в цілому і в розрізі товарних груп

-Дослідити і оцінити рівень витрат у цілому, за елементами і видами

-Оцінити вплив факторів на витрати в цілому, за видами і елементами

-Спрогнозувати величину витрат, виходячи з прогнозованого обсягу роздрібного товарообороту і тенденцій витратСейчас читают про: