double arrow

ВАРІАНТ 2.


Завдання 1. Дайте поняття методу трудового права і розкрийте його особливості.

Завдання 2.Вихідна допомога при звільненні: підстави для її виплати та розмір.

Завдання 3.Розв’яжіть задачу.

Романюка 22 жовтня поточного року, на період хвороби слюсаря Петру-сенка, тимчасово прийняли працював на Одеську ТЕЦ.

27 листопада Романюк подав заяву про звільнення у зв’язку із призовом на військову службу з 28 листопада. В заяві Романюк вказав, щоб йому виплатили вихідну допомогу у розмірі двомісячного середнього заробітку, а також грошову компенсацію за невикористану відпустку.

Адміністрація ТЕЦ виконала тільки одну вимогу Романюка – звільнила його 28 листопада. Щодо вихідної допомоги та компенсації за невикористану відпустку за період роботи з 22 жовтня по 27 листопада, йому відмовили, мотивуючи це тим, що Романюк був тимчасовим працівникам, яким надання відпустки і вихідної допомоги не передбачено законодавством.

Чи правомірні дії адміністрації Одеської ТЕЦ?

Дайте відповідь.

Нормативний матеріал:

КЗпП України, глава Ш;

Об условиях труда временных рабочих и служащих: Указ ПВС СССР от 24 сентября 1974 г. – Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. – К.: Юрінком, 1997. – С.160-161;

Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Вер-ховного Суду України від 6 листопада 1992 р. №9(із змінами на 25.05.1998р.). – - Постанови Пленуму Верховного Суду України: 1963-2000: У 2- т. – Т. 1. - К.: А.С.К., 2000.

Правові позиції Верховного Суду України застосування судами цивільного і цівільного процесуального законодавства. Трудове право (За заг. ред. П.І.Шев-чука). – К.: Ін Юре, 2002. – С.127-182

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7