double arrow

ВАРІАНТ 5.


Завдання 1. Назвіть основні постанови Пленуму Верховного Суду України щодо трудового права і розкрийте їх значення в практиці застосування норм трудового законодавства.

Завдання 2. Розкрийте умови і порядок розірвання трудового договору з працівником за вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника(п.8 ст.40 КЗпП).

Завдання 3. Розв’яжіть задачу.

Грищенко пред’явив позов до Томашпільського комбінату місцевої промис-ловості про поновленні на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.

Позивач зазначив, що працював у відповідача робітником ковбасного цеху з 2001 року. Наказом від 3 червня 2002 року він був притягнений до дисциплінарної відповідальності шляхом звільнення з роботи за п.8 ст.40 КЗпП.

Позивач вважає, що при звільненні адміністрація порушила вимоги законо-давства, а саме:

по-перше, його двічі притягли до юридичної відповідальності за одне право-порушення: штраф (адміністративне стягнення) + звільнення (дисципліннарне стягнення), що забороняє ст.61 Конституції України;

по-друге, був пропущений місячний строк застосування дисциплінарного стягнення, передбачений ст.148 КЗпП. Дрібну крадіжку він зробив 20 квітня, за що 12 травня був притягнутий до адміністративної відповідальності, а звіль-нили його 3 червня – майже через півтора місяця з дня крадіжки;

по-третє, адміністрація звільнила його без згоди профспілкового комітету.

Чи підлягають задоволенню вимоги Грищенка?

Нормативний матеріал:

КЗпП України, глава Ш;

Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Вер-ховного Суду України від 6 листопада 1992 р. №9(із змінами на 25.05.1998р.). – - Постанови Пленуму Верховного Суду України: 1963-2000: У 2- т. – Т. 1. - К.: А.С.К., 2000.

Правові позиції Верховного Суду України застосування судами цивільного і цівільного процесуального законодавства. Трудове право (За заг. ред. П.І.Шев-чука). – К.: Ін Юре, 2002. – С.127-182

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: