double arrow

Витратна частина.


Вона включає усі понесені витрати виробника, які поділяються на 2 частини:

Витрати, віднесені на собівартість:

1.1. Суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної енергії.

1.2. Суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій.

1.3. Суми коштів, внесені до страхових резервів.

1.4. Частина податків та зборів відповідно до діючого законодавства. 1.6. Суми витрат, не віднесені до складу валових витрат
минулих звітних податкових періодів у зв'язку з втратою, знищенням або зіпсуттям документів, установлених правилами податкового обліку, та підтверджених такими документами у звітному податковому періоді.
1.7. Суми витрат, не враховані у минулих податкових
періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлених у звітному
податковому періоді у розрахунку податкового зобов'язання.
1.8. Суми безнадійної заборгованості в частині, що не була
віднесена до валових витрат, у разі коли відповідні заходи щодо
стягнення таких боргів не привели до позитивного наслідку.

1.9. Витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів.

1.10. Витрати на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, що необхідні для виконання професійних обов'язків, а також продуктами спеціального харчування за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

1.11. Витрати на винахідництво і раціоналізацію господарських
процесів, проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей і зразків, пов'язаних з основною діяльністю підприємства, включаючи витрати на придбання літератури, проведення аудиту (в тому числі добровільного), сертифікацію продукції та систем якості, професійну підготовку, навчання, перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників; витрати на організацію навчально-виробничої практики на підприємстві.

1.12. Витрати на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни товарів.

1.13. Витрати на проведення передпродажних та рекламних заходів (крім презентацій, банкетів, розповсюдження безкоштовних зразків).

1.14. Будь-які витрати підприємства, пов'язані із природоохоронною діяльністю, ліквідацію наслідків власного негативного впливу, відновлення екосистем.

1.15. Будь-які витрати на страхування майна підприємства або його комерційних ризиків.

1.16. Витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами для ведення основної діяльності (крім витрат на придбання торгових патентів, установлених Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"), а також витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів на право здійснення за межами України вилову риби та морепродуктів та надання транспортних послуг.1.17. Витрати на відрядження працівників підприємства, визначені відповідно до діючого законодавства, якщо існують документи, що підтверджують зв'язок відрядження з основною діяльністю підприємства.

1.18. Витрати на утримання дитячих ясел або садків, закладів середньої та середньої професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації працівників, дитячих, музичних та художніх шкіл, шкіл мистецтв, їдалень та кафе, лікарень та медпунктів, спортивних залів і площадок, клубів і будинків культури, дитячих таборів відпочинку якщо ці заклади призначені для власних працівників, і не використовуються для надання платних послуг та іншої комерційної діяльності.

1.19. Витрати на утримання багатоквартирного житлового фонду, включаючи гуртожитки, одноквартирного житлового фонду в сільській місцевості, об'єктів житлово-комунального господарства, які перебувають на балансі підприємства але передаються на баланс місцевих рад.

1.20. Амортизаційні відрахування.

1.21. 50% витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів для легкових автомобілів та оперативну оренду легкових автомобілів.Витрати, що фінансуються з прибутку фірми:

2.1. Витрати на потреби, не пов'язані з веденням господарської діяльності, а саме:

- організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (крім благодійних внесків та пожертвувань неприбутковим організаціям);

- придбання лотерей, участь в азартних іграх;

- фінансування особистих потреб фізичних осіб.

2.2. Витрати на придбання, будівництво, реконструкцію, модернізацію, ремонт та інші поліпшення основних фондів та витрати, пов'язані з видобутком корисних копалин, а також з придбанням нематеріальних активів.

2.3. Частина податків та зборів відповідно до діючого законодавства.

2.4. Витрати на сплату штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду.

2.5. Витрати на утримання органів управління об'єднань платників
податку, включаючи утримання холдингових компаній, які є окремими
юридичними особами.

2.6. Виплату емісійного доходу на користь емітента корпоративних прав.

2.7. Витрати на виплату дивідендів.

2.8. Витрати на плату винагород або інших видів заохочень пов'язаним
особам у разі, якщо немає документальних доказів, що таку виплату або заохочення було проведено як компенсацію за фактично надану послугу (відпрацьований час).

2.9. Суми збитків фірми, понесених у зв'язку з продажем товарів
(робіт, послуг) або їх обміном за цінами, що нижчі за звичайні,
пов'язаним особам.

2.10. Будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.

2.11. Якщо це не є видом господарської діяльності фірми, то витрати на утримання і експлуатацію приміщень житлового фонду, будинків відпочинку та туристичних баз, побутових літальних апаратів, моторних човнів, катерів і яхт, призначених для відпочинку, витрати, пов'язані з стоянкою та паркуванням легкових автомобілів, а також 50% витрат на придбання пально-мастильних матеріалів для легкових автомобілів та оперативну оренду легкових автомобілів.

2.12. Витрати на страхування працівників чи сторонніх осіб.

Конкретний склад витрат, які можуть бути віднесені на витрати виробництва і обігу, практично у всіх країнах світу регулюється за­конодавчо. В Україні він був визначений Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», а з 2011 року – Податковим кодексом.

Споживча вартість товару: сутність, фактори, методи визначення, вплив на ціну товару.

Фундаментальний аналіз цін товарів.

Технічний аналіз цін товарів.

На відміну від фундаментального аналізу, технічний аналіз розглядає тенденції зміни біржових цін безвідносно причин їх зміни. Завдяки цьому принципи та методи технічного аналізу є універсальними для всіх біржових товарів.

В будь-якому випадку технічний аналіз є аналізом біржових графіків, незалежно від того, в яких складних формах він проводиться. Єдине обмеження технічного аналізу – він може проводитись тільки на нерегульованих ринках, де ціни визначаються тільки попитом та пропозицією.

Метою технічного аналізу біржових цін є їх прогнозування, яке необхідно перш за все біржовим спекулянтам. Тому розвиток технічного аналізу завжди йде паралельно з розвитком біржових спекуляцій.

Технічний аналіз включає такі складові:

1. Графічний аналіз:

1.1. Аналіз трендів;

1.2 Свічковий аналіз;

1.3 Аналіз ліній на графіках цін;

1.4 Аналіз фігур на графіках цін.

2. Математичний аналіз:

2.1. Аналіз трендових індикаторів;

2.2. Аналіз осциляторів.

Розглянемо ці види аналізу детальніше.

Тенденція (тренд) – це певний напрям зміни цін.

Тренд може бути:

1. Висхідним.

2. Низхідним.

3. Відсутнім («боковим»).

Аналіз тренду є ключовим елементом технічного прогнозування біржових цін, оскільки, як показує практика, всі спекулятивні позиції мають відкриватись:

1. При наявності тренду;

2. В напрямі тренду.

3. Бажано після закінчення корекції, коли ціна розвернулась в напрямі тренду.

Аналіз тенденцій зміни біржових цін базується перш за все на принципах, запропонованих ще відомим американським фінансистом Чарльзом Доу, а саме:Сейчас читают про: