double arrow

Сызбалар, есептер, ситуациялар


1.Өз топтарыңда «Стуленттердің сабақ үлгерімі» деген тақырыпта әлеуметтік зерттеулер жүргізіңдер.

2.Студенттер арасында «Ақтөбе унивеситеті газетінің беделі қандай?» деген тақырыпта зерттеу жүргізіңіз.

Глоссарий

п\п Әлеуметтанулық ұғымдар Анықтамасы
Төлқүжаттық бөлім респоденттің демографиялық мәліметтері туралы сұрақтарға арналған.
Мақсат зерттеудің бағытын,жобасын және ғылыми нәтежеге жету мүмкіндігі.
Негізгі жиынтық проблемаға қатысты зерттеуге алынғанбарлық бөліктің тұтас жиынтығы.
Бақылау микроәлеуметтік зерттеулер барысында шағын топтардың әлеуметтік –психологиялық жағдайын саралауда жақсы нәтиже беретін әдіс.
Методология ғылыми принциптер жүйесі.
Талдаушы зерттеу әдісі жақсы бағдарлама және тексерістен өткен құралдар арқылы жүргізіледі.
Сипаттаушы зерттеу әдісі зерттелетін құбылыс пен оның құрылымдық элементтері туралы мәлімет алу.
Барлаушы зерттеу әдісі жедел ақпарат алуға бағытталған зерттеу әдісі.  

8) Мәнжазба тақырыптары

1. Әлеуметтік құжаттарды топтастыру ережелері.

2. Контент – талдау құжатты зерттеудегі тиімді әдіс.

3. Әлеуметтік зерттеудің бақылау әдісі.

4. Сауалнама әдісінің ерекшеліктері.

5. Әлеуметтік зерттеудегі ақпаратты қорытындылау кезеңдері.

6. Әлеуметтік сұрақтардың түрлері.

8. Әлеуметтік ақпарат жинақтаудың әдәстемесі мен техникасы.

9) Әдебиеттер

1. Әбсәттаров Р. Әлеуметтану : Оқу құралы / Р. Әбсәттаров. - 2 бас. толықт. - [б. м.] : Карасай, 2007. - 384 б.

2. Әбсаттаров Р. Әлеуметтану : Оқу құралы / Р. Әбсаттаров, М. Дәкенов. - [б. м.] : Қарасай, 2006. - 364 б.

3. Әженов М.С. Ғылым социологиясы : оқу құралы / М. С. Әженов. - [б. м.] : Қазақ университеті, 2009. - 142 бет.

4. Әлеуметтану / орысшадан қазақшаға аударған Б. С. Шәпиев. - [б. м.], 1995. - 163 б.

5. Бәкір Ә. Алаш қозғалысы саяси топ басшыларының әлеументтік көзқарастары : оқу құралы / Ә. Бәкір. - [б. м.] : Сарыарқа, 2008. - 155 бет.

6. Габдуллина К. Құқық социологиясы : Оқулық / К. Габдуллина. - [б. м.], 2004. - 208 б.

7. Иватова Л. М. Қазақстан Республикасындағы миграциялық процестер және саясат : Оқу құралы / Л. М. Иатова, Ш. А. Кұрманбаева, С. Т. Мейірманов. - [б. м.] : Қарасай, 2006. - 172 б.

8. Қалдыбаева Т.Ж. Әлеуметтану : оқу құралы / Т. Ж. Қалдыбаева. - [б. м.] : ШКМТУ, 2006. - 100 тг.

9. Қалдыбаева Т. Бәсекеге қабілетті Қазақстан республикасы тұрғысындағы ХХІ ғасыр мұғалімі : Теория, методологи, эмпирика және праксеология. Социологиялық талдау және тұжырымдама / Т. Қалдыбаева . - [б. м.] : ШКМТУ, 2008. - 242 с.

10. Орынбекова Д.С. Социология : оқу құралы / Д. С. Орынбекова . - [б. м.] : АЭЖБИ, 2002. - 82 бет.


Сейчас читают про: