double arrow

Тема 13. Соціологія політики


1. Поведінка різних видів влади, держави та політичної системи.

2. Політична культура та соціалізація

3. Електоральна поведінка та політтехнології.

4. Соціологія політичних партій та партійних систем.

5. Вплив лідера та ідеології на масову свідомість.

Практичне завдання №13:Обрати одне з питань даної теми і пояснити, які закономірності поведінки у цій сфері характерні для України сьогодні. Підкріпити свої висновки даними соціологічних досліджень.

1. Про поведінку різних видів влади, держави та політичної системи дивись посилання[80].

2. Про особливий тип суспільних традицій, який визначає всі головні особливості життя в країні і називається політичною культурою дивись наступну літературу[81]. Про політичну соціалізацію, тобто засвоєння політичної культури ватро переглянути такі джерела[82].

3. Закономірності електоральної і взагалі – політичної поведінки людей необхідно виявити, ознайомившись із соціологічними дослідженнями, яких проводилося багато, а їх результати можна, зокрема, знайти тут[83]. Про політтехнології як спосіб впливу дивись тут[84].

4. Соціологія політичних партій та партійних систем має вивчатися студентом самостійно, використовуючи, зокрема, таку літературу[85].
5. Про вплив лідера на маси читай за посиланням[86]. Про вплив ідеології на масову свідомість можна переглянути тут[87].

 

 

Тема 14. Соціологія релігії

1. Вплив соціальних функцій релігії на поведінку людей.

2. Особливості поведінки людей на різних етапах еволюція релігії та в різних її типах.

3. Релігійність, її критерії та види.

4. Вплив релігійних організацій на суспільство.

5. Взаємодія релігії, моралі та політики.

Практичне завдання №14:Обрати одне з питань даної теми і пояснити, які закономірності поведінки у цій сфері характерні для України сьогодні. Підкріпити свої висновки даними соціологічних досліджень.

1. Питання впливу релігії на поведінку людей слід почати з розгляду її соціальних функцій, котрі можна вияснити за допомогою такої літератури[88].

2. Неможливо порівнювати людей різних епох, оскільки їх поведінка була цілковито інакшою на кожному етапі еволюції релігії, - з якими треба ознайомитися тут[89]. Принципово різною є поведінка людей і в рамках різних типів релігії, - про які можна дізнатися за такими посиланнями[90]. Щоправда, не варто стверджувати, що ці особливості поведінки залежали виключно від специфіки домінуючої релігії, - скоріше тут варто говорити про взаємообумовлювання: наявні риси людей потребували відповідних особливостей релігії, і така релігія обов'язково з'являлась, але потім уже саме її функціонування і розвиток змінювали, у свою чергу, людей, що в неї вірили. Ось чому, наприклад, українці-католики і українці-православні є доволі відмінними у своїй ментальності та поведінці.

3. Релігійність, її критерії та види можна виявити, переглянувши такі публікації[91].

4. Оцінити вплив релігійних організацій на суспільство можна, користуючись такими посиланнями[92].

5. Взаємодія релігії, моралі та політики може бути оцінена за допомогою таких джерел[93].

 

 Сейчас читают про: