double arrow

Вимоги до проведення нормоконтролю текстової і конструкторської навчальної документації


6.1 Вимоги до проведення нормоконтролю навчальної документації

6.1.1 Проведення нормоконтролю повинне бути спрямоване на:

- дотримання в навчальній документації норм і вимог, установлених стандартами й іншими нормативно-технічними документами;

- правильність виконання навчальної документації відповідно до вимог стандартів Єдиної системи конструкторської документації.

6.1.2 Циклова комісія стандартизації Машинобудівного коледжу СумДУ має право провести повторний нормоконтроль текстової і конструкторської документації будь-якого підрозділу коледжу, що випустив документацію, відповідно до розпорядження по коледжу.

6.2 Зміст нормоконтролю

6.2.1 Зразковий зміст нормоконтролю конструкторських документів усіх видів:

- відповідність позначення, присвоеного документу встановленій системі позначень;

- комплектність документації;

- правильність виконання основного напису;

- виконання креслень відповідно до вимог стандартів ЄСКД на формати, масштаби, зображення, нанесення розмірів, умовні зображення конструктивних елементів;

- раціональне використання конструктивних елементів, марок матеріалів, видів допусків і посадок;
- правильність нанесення номерів позицій і заповнення специфікації.

6.2.2 Зразковий зміст нормоконтролю текстових документів усіх видів:

- відповідність позначення, присвоєного текстовому документу, встановленій системі позначень текстових документів;

- комплектність текстового документа і порядок його брошурування;

- правильність виконання і заповнення основних написів;

- дотримання вимог стандартів на текстові документи;

- відповідність форм специфікації, відомостей, технологічної документації.

6.3 Обов'язки і права нормоконтролера

6.3.1 При нормоконтролі документації нормоконтролер зобов'язаний керуватися тільки діючими в момент проведення контролю стандартами й іншими нормативно-технічними документами.

6.3.2 Нормоконтролер має право:

- повертати документацію на доробку у випадках, якщо вона не комплектна. при відсутності обов'язкових написів, недбалого виконання, а також вимагати роз'яснень, додаткових матеріалів з питань, що виникли при перевірці.

6.3.3 Зміни і виправлення, зазначені нормоконтролером і зв'язані з порушенням діючих стандартів і інших нормативно-технічних документів, обов'язкові для внесення в документи,

6.3.4 Розбіжності між нормоконтролером і розробником документації дозволяються керівником органа стандартизації навчального закладу.

6.3.5 Нормоконтролер несе відповідальність за дотримання в документації вимог діючих стандартів і інших нормативно-технічних документів нарівні з розробниками документації.

6.4 Оформлення зауважень і пропозицій нормоконтролера.

6.4.1 Нормоконтролер у документах, що перевіряються, наносить олівцем умовні позначки до елементів, що повинні бути виправлені чи замінені. Зроблені позначки (курсовий і дипломний проекти) зберігають до підписання і видаляють з дозволу нормоконтролера. У журналі зауважень нормоконтролер проти номера кожної помилки коротко і ясно викладає зміст зауважень і пропозицій нормоконтролера.

6.4.2 Комплект усіх переліків зауважень і пропозицій нормоконтролера по проекту служить вихідним матеріалом для оцінки якості виконання проекту.Сейчас читают про: