double arrow

Вимоги до позначення текстової і конструкторської навчальної документації


5.1 Кожному документу відповідно до ДСТ 2.101 повинно бути привласнене позначення.

5.1.1 Позначення повинно бути зазначене на кожнім листі документа, якщо він виконаний на декількох аркушах.

5.2 Відповідно до ГОСТ 2.201 установлюється наступна структура позначення документа:

ХХХХ ХХХХХХ XXX

Код організації - розробника

Код класифікаційної характеристики

Порядковий реєстраційний номер

5.2.1 Код класифікаційної характеристики дають виробу і конструкторському документу по класифікатору виробів і конструкторських документів машинобудування і приладобудування (Класифікатору ЄСКД)

 

Структура коду класифікаційної характеристики:

ХХ Х Х Х Х

Клас

Підклас

Група

Підгрупа

Вид

 

5.2.2 Порядковий реєстраційний номер привласнюють від 001 до 999.

5.3 СТП 1.01-01 установлює єдину систему позначень конструкторської і текстової навчальної документації при виконанні даної документації.


5.3.1 СТП 1.01-01 установлює наступну структуру позначення конструкторських навчальних документів:

 

ХХХХХХXXXXXXXX

Код навчального закладу

Код спеціальності

Код документа

Номер складальної одиниці
Номер деталі в складальній одиниці

Код виробу

 

5.3.2 Код спеціальності привласнюють відповідно до таблиці 1

 

Таблиця 1 - Код спеціальності

 

Код спеціальності Розшифровка коду
Е «Економіка підприємства»
О «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»
Х «Хімічне і нафтове машинобудування»  
Л «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів»  
І «Обслуговування програмних систем і комплексів»  
В «Видавнича справа та редагування»  
Д «Друкарське виробництво»  

 

 

5.3.3 Код документа привласнюють відповідно до таблиці 2

 

Таблиця 2 - Код документа

 

Код документа Розшифровка коду
ДП Дипломний проект
КП Курсовий проект
НП Навчальна практика
ТП Технологічна практика
ПП Переддипломна практика
РЗ Розрахунково-графічне завдання
ДЗ Домашнє завдання
ПР Практична робота
ЛР Лабораторна робота

 


5.3.4 Код виробу присваюють відповідно до таблиці 3

 

Таблиця 3 – код виробу

 

Код виробу   Розшифровка коду
ПЗ Пояснювальна записка
ДВ Деталь - вал
Заготовка валу
МТ Маршрутний технологічний процес
КН Карта налагодження
ВП Верстатне пристосування
РІ Різальний інструмент
ПД План дільниці
РТК Розрахунково-технологічна карта
ВІ Вимірювальний інструмент
СК Складальне креслення

 

 

Приклад позначення конструкторського навчального документа (робоче креслення деталі). 

СумДУМКОДП0109ДВ

Код навчального закладу

 
 


Код спеціальності

Код документа

Номер складальної одиниці

Номер деталі в складальній одиниці

Код виробу


Приклад позначення текстового навчального документа (лабораторна робота)

 

СумДУМК О ЛР 0017 01

Код навчального закладу

Код спеціальності

Код документа

Номер варіанта за списком групи в журналі

Номер роботиСейчас читают про: