double arrow
Визначення витрат теплоти на гаряче водопостачання

  №№ розрахунко-вих ділянок Кількість с.т.прила-дів на ді-лянці N Ймовірність використан-ня с.т.при-ладів Рhr     Макс.витрата гарячої води , м3/год Макс.витрата теплоти на підігрів води Qh,max, кВт
  Основна магістраль: 1-2-3  
1-2 0,05 31,5 9,832 9,832 769,7
2-3 0,05 4,707 4,707
  Відгалуження:2-4-5  
2-4 0,05 19,5 5,13 5,13 529,3
4-5 0,05 13,5 6,76 6,76 401,7
               

Гідравлічний розрахунок теплової мережі виконують згідно з методи-кою, яка наведена в розділі 4.3. Починають з розрахунку витрат теплоносія на опалення Go,max по формулі (4.4) і на гаряче водопостачання Gh,max при паралель-ній схемі приєднання водопідігрівачів в ІТП будинку до теплової мережі по фор-

 
 

мулі (4.5) та визначення розрахункової витрати води в тепловій мережі Gd по формулі (4.6).

Використовуючи Gd та Vопт по номограмі (додаток 10) визначають всі ін-ші необхідні параметри: dзовнхS (зовнішній діаметр і товщину стінки трубопрово-ду), V, R, на розрахункових ділянках основної магістралі і записують у табл.4.3.

Для визначення діаметрів теплопроводів на відгалудженні попередньо знаходять орієнтовні питомі втрати тиску на розрахункових ділянках відгалуд-ження , Па/м по формулі

Па/м (4.9)

де - втрати тиску на ділянках основної магістралі від найвіддаленішого споживача (будинок №3) до точки підключення відгалуження до магістралі (ТК-3), Па; - приведена довжина відгалуження від точки підключення до ма-гістралі (ТК-3) до кінцевого споживача на відгалуженні (будинок №2).
Па/м

Таблиця 4.3


Сейчас читают про: