double arrow

Визначення необхідної кількості робочих постів для ТО і ПР автомобілів

Кількість постів – основний параметр, що відображає виробничу потужність зони ПР та визначає планувальні рішення при проектуванні чи реконструкції виробничого корпуса АТП.

Кількість робочих постів ПР визначають за формулою:

; (14)

де - річна трудомісткість постових робіт з поточного ремонту автомобілів, люд. - год;

- коефіцієнт нерівномірності надходження автомобілів на пост ПР ( = 1,2…1,5)

- число робочих днів на рік, кількість та тривалість змін роботи зони ПР відповідно;

- кількість робітників на посту ПР ( = 1…3 чол);

- коефіцієнт використання робочого часу поста ПР ( = 0,85…0,95);

- коефіцієнт, який враховує розподіл робітників за змінами:

; (15)

де - штатна чисельність робітників зони ПР відповідно загальна та працюючих в найбільш завантажену зміну.

Зводимо всі розрахунки щодо постів ЩО, ТО, ПР у наступну таблицю:

Таблиця 13

Розрахунок кількості робочих постів для ТО і ПР автомобілів РАФ-2203-01
Види постів Розрахункова формула Розрахунок Результат розрахунку
7,42/6,67 0,9 1,23 (1)
102/53,3 0,9 2,12 (2)
319,8/160 0,9 2,22 (2)
2,6 (3)

Поряд з робочими постами слід визначити і кількість місць очікування перед ТО і ПР. Пости очікування призначені для підвищення ефективності використання робочих постів за рахунок скорочення часу пошуку автобусів на території АТП та їхнього перегону, а також забезпечення можливості почати роботи відразу після постановки автобуса на пост, особливо взимку.
Кількість місць очікування приймаємо з розрахунку – 20% кількості робочих постів ТО і ПР. Отже для ТО-1 кількість місць очікування – 1, для ТО-2 – 1, для ЩО – 1, ПР – 1.

 

 


Сейчас читают про: