Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Які органи уповноважені здійснювати стягнення податкового боргу?
1. Органи державної податкової служби

2. Органи Служби безпеки України

3. Органи внутрішніх справ України

4. Органи Державного казначейства України

16. Вкажіть платників податку на додану вартість:

1. Власники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі

2. Будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку

3. Фізичні особи, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні

доходи

4. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України

17. Об'єктом оподаткування ПДВ є:

1. Операції платників податку з постачання товарів, послуг, місце постачання яких розтало

ване на митній території України

2. Прибуток із джерелом походження з України та за її межами

3. Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід

4. Земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

18. Вкажіть операції, звільнені від оподаткування ПДВ:

1. Постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят

за переліком, затвердженим КМУ

2. Обіг валютних цінностей

3. Виплати у грошовій формі заробітної плати

4. Експорт товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений митною декларацію

19. Вкажіть операції, що не є об'єктом оподаткування ПДВ:

1. Постачання товарів, послуг, місце постачання яких розташоване на митній території Укра

їни

2. Ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в митному режимі імпорту

3. Виплати у грошовій формі заробітної плати

4. Експорт товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений митною декларацію.

20. Які операції підлягають оподаткуванню ПДВ за нульовою ставкою?

1. Постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят

за переліком, затвердженим КМУ

2.Постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної осві

ти навчальними закладами

3. Виплати у грошовій формі заробітної плати

4. Експорт товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений митною декларацію

 

Варіант – 12

В який розмірах встановлена ставка податку на додану вартість Податковим кодексом України?

1. 25%

2. 15%

3. 37,19%

4. 17% і 0%

22. Як визначається сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до Державного

Бюджету України?

1. Загальна сума коштів, нарахована платником податку на додану вартість в звітному періо

ді

2. Різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту звітного (по

даткового) періоду

3. Сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов’язання звітного періо
ду

4. Прибуток, помножений на ставку податку

23. Сума ПДВ, нарахована платником податку в звітному періоді, – це:

1. Податковий кредит з ПДВ

2. Податкове зобов’язання з ПДВ

3. База оподаткування ПДВ

4. Сума бюджетного відшкодування з ПДВ

24. Сума, на яку платник ПДВ має право зменшити податкове зобов’язання звітного періоду, – це:

1. Податковий кредит з ПДВ

2. Податкове зобов’язання з ПДВ

3. Сума податку на додану вартість, що підлягає оплаті до бюджету

4. Сума бюджетного відшкодування з ПДВ

25. Датою виникнення податкового зобов’язання платника ПДВ є:

1. Дата зарахування від покупця коштів на банківський рахунок або дата відвантаження платником податку товарів/послуг

2. Дата одержання продукції з виробництва

3. Дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг

4. Дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою наклад

ною

26. Датою виникнення права платника ПДВ на віднесення сум податку до податкового кредиту є:

1. Дата зарахування від покупця коштів на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню

2. Дата відвантаження платником податку товарів, а в разі експорту това-рів – дата оформлення митної декларації

3. Дата одержання продукції з виробництва

4. Дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг або дата отримання товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною

27. Платниками акцизного податку є:

1. С.-г товаровиробники, у яких частка с.-г. виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75%2. Будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку

3. Фізична особа (резидент та нерезидент), яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи

4. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України

28. Об'єктами оподаткування при обчисленні сум акцизного податку є операції з:

1. Постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим КМУ

2. Постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами

3. Виплат у грошовій формі заробітної плати

4. Реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів, ввезення підакцизних товарів на митну територію України

29. При обчисленні акцизного податку із застосуванням адвалорних ставок базою оподаткування акцизним податком є:

1. Вартість реалізованого товару, виробленого на митній території України, та вартість товарів, що ввозяться на митну територію України

2. Вартість виробленої на митній території України продукції

3. Величина продукції, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму або в інших натуральних показниках

4. Вартість виробленої на митній території України продукції та величина продукції, визначена в натуральних показниках

30. При обчисленні акцизного податку із застосуванням специфічних ставок базою оподаткування є:

1. Вартість реалізованого товару, виробленого на митній території України

2. Вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України

3. Величина продукції, визначена в натуральних показниках

4. Вартість реалізованого товару виробленого на митній території України, вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України

Дата добавления: 2018-01-08; просмотров: 452; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Студент - человек, постоянно откладывающий неизбежность... 11070 - | 7465 - или читать все...

 

18.232.125.29 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.004 сек.