double arrow

За яким методом амортизація основних засобів нараховується шляхом ділення вар

тості, яка амортизується, на строк корисного ви­користання об'єкта основних засобів?

а) прискореного зменшення залишкової вартості;

б) прямолінійний;

в) кумулятивний;

г) зменшення залишкової вартості.

147. Від якого виду діяльності прибуток підлягає оподаткуванню за ставкою 0 %?

а) страхової діяльності;

б) комерційної діяльності;

в) банківської діяльності;

г) сільськогосподарської діяльності.

Вкажіть, які податкові періоди використовуються при сплаті податку на

прибуток підприємств:

а) календарний місяць;

б) календарний місяць та календарний квартал;

в) календарний квартал;

г) календарні квартал, півріччя, три квартали, рік.

149. Платниками збору за першу реєстрацію транспортного засобу є:

а) юридичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транс­портних засобів;

б) фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспо­ртних засобів;

в) юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засо-

бів;

г) юридичні та фізичні особи, які здійснюють реєстрацію нових транс­портних засобів в Укра-

їні.

150. Які з зазначених транспортних засобів не є об'єктом оподаткуван­ня збором за першу

Реєстрацію транспортного засобу?

а) транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, що закрі­плені на праві оператив

ного управління за військовими частинами;

б) судна, зареєстровані у Державному судновому реєстрі України або у Судновій книзі Украї
ни;

в) транспортні засоби на гусеничному ходу;

г) транспортні засоби швидкої медичної допомоги.

Вкажіть, що є базою оподаткування для колісних транспортних засобів?

а) об'єм циліндрів двигуна в кубічних сантиметрах;

б) довжина транспортного засобу;

в) вантажопідйомність транспортного засобу;

г) потужність двигуна в кВт;

Вкажіть, що є базою оподаткування для суден?

а) об'єм циліндрів двигуна в кубічних сантиметрах;

б) довжина корпусу судна в сантиметрах;

в) вантажопідйомність судна;

г) кількість місць для пасажирів.

Вкажіть, що є базою оподаткування для літаків і вертольотів?

а) об'єм циліндрів двигунів повітряного судна в кубічних сантиметрах;

б) довжина повітряного судна в сантиметрах;

в) максимальна злітна маса;

г) кількість посадочних місць для пасажирів.

Протягом якого терміну після першої реєстрації в Україні транспортних засобівЮридичні особи подають розрахунок суми збору за такі транспортні засоби?

а) до 20-го числа місяця наступного за першою реєстрацією;

б) у десятиденний строк після першої реєстрації;

в) у двадцятиденний строк після першої реєстрації;

г) у тридцятиденний строк після першої реєстрації.

155. Перешкодою для переходу юридичної особи на спрощену сис­тему оподаткування, об-

ліку та звітності (єдиний податок) є:

а) обсяг виручки за попередній рік дорівнює 0,8 млн. грн.;

б) на підприємстві працює 52 робітники;

в) засновниками підприємства є виключно фізичні особи;

г) всі названі причини.

У випадку здійснення підприємницької діяльності особою — платником єдиного по

датку — з використанням праці ставка єдиного податку:

а) залишається без змін;

б) збільшується на 50 % за кожну особу;

в) збільшується на 20 % за кожну особу;

г) збільшується на 10 % за кожну особу.

Суб'єкт підприємницької діяльності може прийняти рішення про перехід на сплату

єдиного податку:

а) не більше двох разів на календарний рік;

б) не більше одного разу на календарний рік;

в) щоквартально;

г) обмежень немає.

Базовим податковим (звітним) періодом для фіксованого сільськогосподарського

податку є:

а) календарний рік;

б) півріччя;

в) квартал;

г) місяць.

 

Варіант – 11


Сейчас читают про: